Yaz Dönemi

MT132 Analiz II

İçerik: Diziler, seriler, kutupsal koordinatlar,parametrik gösterimlerBelirsiz integraller, integral almada temel kurallar, rasyonel fonksiyonların integralleri, kısmi integral, değişken değiştirme ile integral alma, trigometrik fonksiyonların integralleri, Özge integraller. Belirli integral ve uygulamaları, bir eğri altındaki alan, alan ve hacim hesapları, yay uzunluğu. Çok değişkenli fonksiyonlar. Çok katlı integraller.

Problemler:

Kaynaklar:

 

Duyuru: Yaz Okulu MT 132 Analiz II vizesi 4. hafta yapılacaktır.

 

Güz Dönemi

 

MT311 Cebir III

İçerik: Halka tanımı, Homomorfizmalar, idealler, bölüm halkaları, bir tamlık bölgesinin kesirler cismi, Öklid halkaları, polinom halkaları, değişmeli halkalar üzerinde polinom halkaları.

Problemler:

Kaynaklar:

Sınav Soruları:

 

MAT 131 Matematik I

İçerik: Kümeler ve kartezyen çarpım, sayı sistemleri, eşitsizlikler, mutlak değer, bağıntılar, fonksiyonlar, fonksiyon çeşitleri, fonksiyonlarda limit ve süreklilik, türevin tanımı ve geometrik anlamı, türev alma kuralları, türev ile ilgili temel teoremler, türevin uygulamaları, Rolle teoremi, ortalama değer teoremi, L’ hospital kuralı, maksimum minimum problemleri, asimtotlar, grafik çizimleri, üstel ve logaritmik fonksiyonlar, trigonometrik ve hiperbolik fonksiyonlar, belirsiz formlar ve Taylor formülü, sonsuz diziler, seriler, kuvvet serileri, kutupsal koordinatlar ve parametrik gösterimler

Problemler:

 

 

Kaynaklar:

 

ENM121 Yüksek Matematik

İçerik: Kümeler ve kartezyen çarpım, sayı sistemleri, eşitsizlikler, mutlak değer, bağıntılar, fonksiyonlar, fonksiyon çeşitleri, fonksiyonlarda limit ve süreklilik, türevin tanımı ve geometrik anlamı, türev alma kuralları, türev ile ilgili temel teoremler, türevin uygulamaları, Rolle teoremi, ortalama değer teoremi, L’ hospital kuralı, maksimum minimum problemleri, asimtotlar, grafik çizimleri, üstel ve logaritmik fonksiyonlar, trigonometrik ve hiperbolik fonksiyonlar, belirsiz formlar ve Taylor formülü, sonsuz diziler, seriler, kuvvet serileri, kutupsal koordinatlar ve parametrik gösterimler.

Problemler:

Kaynaklar:

 

ZM107 Matematik 1.grup

İçerik:

Problemler:

Kaynaklar:

 

ENM135 Lineer Cebir

İçerik:Matrisler, matrislerde işlemler, matrislerin eşdeğerliği, determinant ve özellikleri, ters matrisi elde etme yolları, lineer denklem sistemleri, Gauss metodu , Gauss-Jordan metodu , Cramer kuralı, LU ayrışımı  çözüm yöntemleri, vektör uzayları, lineer bağımlılık ve bağımsızlık, bazların inşası, koordinatlar ve izomorfizmalar, öz vektörler ve öz uzaylar, iç çarpım uzayları.

Problemler:

Kaynaklar:

 

MT 551 Yarıgruplar Teorisi

İçerik: Temel tanım ve yarıgrup örnekleri,monogenic yarıgruplar, yarılatisler, bağıntı ve denklik, kongrüanslar, serbest yarıgruplar, Gren denklik bağıntıları, D-sınıflarının yapısı, düzgün D-sınıfları,0-basit yarıgruplar, doğuraylar, yarıgrup takdimleri.Tietze dönüşümleri,  yarıgruplarda koset sayma tekniği.

Problemler:

Kaynaklar:

 

 

Bahar Dönemi

 

MT332 Reel Analiz

İçerik: Riemann integrali ve Riemann integralinin özellikleri. Diferensiyel-integral hesabın temel teoremi, Yamuk ve Simpson kuralı. çok değişkenli fonksiyonlar, türevleri. Sıkıştırma prensibi. Ters Fonksiyon ve Kapalı Fonksiyon teoremleri.

Problemler:

Kaynaklar:

 

 

P108 Matematik II

İçerik:

Problemler:

Kaynaklar:

 

ZM108 Matematik 1.grup

İçerik:

Problemler:

Kaynaklar:

 

ENM122 Yüksek Matematik

İçerik: Diziler, seriler, kutupsal koordinatlar,prametrik gösterimlerBelirsiz integraller, integral almada temel kurallar, rasyonel fonksiyonların integralleri, kısmi integral, değişken değiştirme ile integral alma, trigometrik fonksiyonların integralleri, Özge integraller. Belirli integral ve uygulamaları, bir eğri altındaki alan, alan ve hacim hesapları, yay uzunluğu.Çok değişkenli fonksiyonlar. Çok Katlı İntegraller.

Problemler:

Kaynaklar:

 

 

 MAT132 Matematik II

İçerik: Diziler, seriler, kutupsal koordinatlar,prametrik gösterimlerBelirsiz integraller, integral almada temel kurallar, rasyonel fonksiyonların integralleri, kısmi integral, değişken değiştirme ile integral alma, trigometrik fonksiyonların integralleri, Özge integraller. Belirli integral ve uygulamaları, bir eğri altındaki alan, alan ve hacim hesapları, yay uzunluğu.

Problemler:

Kaynaklar:

 

Bu dosyaları okumak için gereken Bedava ve hızlı Foxit PDF Reader Programını bu adreste bulabilirsiniz.