Bu sayfalardaki bilgilerin çoğu bir veritabanında saklanmakta olup bu veritabanı sürekli güncellenmektedir.
 
Çukurova Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü

                                        Adana/TÜRKİYEMatematik Bölümü - Çukurova Üniversitesi

Kardiyoidhiposikloid

       Matematik bölümünün başlangıcı Temel Bilimler Fakültesi içinde 1978 yılında bir öğretim elemanı alınmasına kadar uzanır. 1982 yıllında Fen Edebiyat Fakültesinin kurulması ile ona bağlı bir bölüm olmuş ve 1983–84 akademik yıllında ilk defa lisans öğrencisi alarak eğitimine başlamıştır. Bölüm kısa zamanda gelişimini tamamlayarak, 2002 yılında öğretim üyesi sayısı olarak 17’ye ulaşmıştır. 2003 yılında Matematik Bölümün bazı öğretim üyeleri ayrılarak Fakülte bünyesinde İstatistik Bölümünü kurmuşlardır. Şu an bölümde 5 profesör, 5 doçent, 2 Dr. öğretim üyesi ile birlikte 6 Araştırma görevlisi araştırma ve eğitim hizmetlerine devam etmektedir.
       Bölüm içi tartışma ortamı düzeyinin yükseltilmesi için bölüm seminerlerine ek olarak grup içi teorik çalışmalar yapılmaktadır. Çeşitli periyodiklerin kütüphane aracılığı ile ve doğrudan edinilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca bölümdeki akademik çalışmaların yürütülebilmesine yardımcı olan çeşitli bilgisayar programları da bölüme kazandırılmaya çalışılmaktadır. Sanal ortamda da bu taramaların yapılabilmesi için alt yapı kurulmuş olup herkesin kullanması özendirilmektedir.
       Ulusal, uluslararası ve disiplinler arası işbirliği girişimleri mümkün olduğunca yaygınlaştırılmaya çalışılacaktır. Bundan sonra hedeflenen, bu uygulamaların devam ettirilmesi yanında yeni yetişen elemanların da hem var olan çalışmalar içinde yer almalarını sağlamak, hem de kendilerinin bağımsız olarak çalışmalarını özendirmektir. Hâlihazırda bölümümüz Türkiye’de başka üniversitelerden yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci kabul edebilen 8 üniversiteden biridir. Bu nedenle burada yetişmiş olan doktoralı elemanlar geldikleri üniversitelere döndüklerinde Bölüm ile olan bağlarını kesmemektedir. Böylece Türkiye’nin değişik üniversitelerindeki matematik bölümleri ile doğal ve uzun süreli bir ilişki ortaya çıkmaktadır.

Adres:
Çukurova Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü
Adana/TÜRKİYE
Telefon: +903223386084    Dahili: 2447 veya 2486
Fax: +903223386070
Özgürlük İçin... Pardus...

View Larger Map