Bu sayfalardaki bilgilerin çoğu bir veritabanında saklanmakta olup bu veritabanı sürekli güncellenmektedir.
 
Çukurova Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü

                                        Adana/TÜRKİYEMatematik Bölümü - Çukurova Üniversitesi
Akademik Personel

Ad, Soyad Kısaca Detaylar İletişim
Doğan Dönmez
(Topoloji Anabilim Dalı Başkanı )
Prof. Dr.
Doktora: University of California, Berkeley, 1983
Çalışma Alanları: Cebirsel Topoloji, Diferansiyel Topoloji, Kompakt Dönüşüm Grupları
donmez Telefon: 0322 3386084/2452
Hayrullah Ayık
(Cebir ve Sayılar Teorisi Anabilim Dalı Başkanı )
Prof. Dr.
Doktora: St-Andrews University, 1998
Çalışma Alanları: Presentations of Groups and Semigroups, Efficiency of Groups and Semigroups, Transformation Semigroups
hayik Telefon: 0322 3386084/2469
Gonca Ayık
(Bölüm Başkanı )
Prof. Dr.
Doktora: Çukurova Üniversitesi, 2003
Çalışma Alanları: Semigroup Presentations, Automata Theory, Transformation Semigroups
agonca Telefon: (0322) 3386084/2576
Ali Arslan Özkurt
(Bölüm Başkan Yardımcısı )
Prof. Dr.
Doktora: Çukurova Üniversitesi, 2005
Çalışma Alanları: Cebirsel Topoloji, kompakt dönüşüm grupları
aozkurt Telefon:
Zerrin Esmerligil Prof. Dr.
Doktora: Çukurova Üniversitesi, 1994
Çalışma Alanları: Lie Cebirleri
ezerrin Telefon:
Dilek Ersalan Doç. Dr.
Doktora: Çukurova Üniversitesi, 2006
Çalışma Alanları: Lie Cebirleri
dilekah Telefon: 0322 3386084/2574
Zeynep Özkurt Doç. Dr.
Doktora: Çukurova Üniversitesi, 2007
Çalışma Alanları: Cebir,Lie cebirleri
zyapti Telefon: 0322 3386084/3633
Şehmus Fındık
(Bölüm Başkan Yardımcısı )
Doç. Dr.
Doktora: Çukurova Üniversitesi, 2011
Çalışma Alanları: Serbest Birleşmeli Cebirler, Serbest Lie Cebirleri
sfindik Telefon: +90 322 3386060 / 2574
Nazar Şahin Öğüşlü Doç. Dr.
Doktora: Çukurova Üniversitesi, 2011
Çalışma Alanları: Cebir, Lie Cebirleri
noguslu Telefon: +90 322 3386060 / 3633
Yılmaz Durğun Doç. Dr.
Doktora: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2014
Çalışma Alanları: Cebir
ydurgun Telefon:
Ela Aydın Dr. Öğrt. Üyesi
Doktora: Çukurova Üniversitesi, 1997
Çalışma Alanları: Lie Cebirleri ile Cebirlerin Takdimleri
eaydin Telefon:
Leyla Bugay Dr. Öğrt. Üyesi
Doktora: Çukurova Üniversitesi, 2015
Çalışma Alanları: Dönüşüm Yarıgrupları
ltanguler Telefon: 3386084/2447-15
Ayşe Çobankaya Ar. Gör. Dr.
Doktora: Çukurova Üniversitesi, 2018
Çalışma Alanları: Cebirsel Topoloji, Cebir
acaylak Telefon: 3386084/2486-24
Melek Yağcı Ar. Gör. Dr.
Doktora: Çukurova Üniversitesi, 2018
Çalışma Alanları: Grup Teorisi
msenol Telefon: 3386084/2447-19
Nergis Önen Ar. Gör. Dr.
Doktora: Çukurova Üniversitesi, 2018
Çalışma Alanları: Diferensiyel Geometri
nonen Telefon: +90 322 3386060 / 2486.15
Sadık Eyidoğan Ar. Gör.
Doktora:
Çalışma Alanları: Analiz
seyidogan Telefon: +90 322 3386060 / 2486/18
Emrah Korkmaz Ar. Gör.
Doktora:
Çalışma Alanları: Cebir
ekorkmaz Telefon: