Bu sayfalardaki bilgilerin çoğu bir veritabanında saklanmakta olup bu veritabanı sürekli güncellenmektedir.
 
Çukurova Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü

                                        Adana/TÜRKİYEMatematik Bölümü - Çukurova Üniversitesi
Akademik Personel

Ad Ünvan ve Anabilim Dalı İletişim
Hayrullah Ayık
Prof. Dr.
Cebir ve Sayılar Teorisi
hayik Telefon: 0322 3386084/2469
Gonca Ayık
( Cebir ve Sayılar Teorisi Anabilim Dalı Başkanı,
Bölüm Başkanı)
Prof. Dr.
Cebir ve Sayılar Teorisi
agonca Telefon: (0322) 3386084/2576
Ali Arslan Özkurt
( Topoloji Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr.
Topoloji
aozkurt Telefon:
Zerrin Esmerligil
Prof. Dr.
Cebir ve Sayılar Teorisi
ezerrin Telefon:
Şehmus Fındık
Prof. Dr.
Cebir ve Sayılar Teorisi
sfindik Telefon: +903223386084/2574
Yılmaz Durğun
Prof. Dr.
Cebir ve Sayılar Teorisi
ydurgun Telefon:
Dilek Ersalan
Doç. Dr.
Cebir ve Sayılar Teorisi
dilekah Telefon: 0322 3386084/2574
Zeynep Özkurt
Doç. Dr.
Cebir ve Sayılar Teorisi
zyapti Telefon: 0322 3386084/3633
Nazar Şahin Öğüşlü
Doç. Dr.
Cebir ve Sayılar Teorisi
noguslu Telefon: +90 322 3386060 / 3633
Leyla Bugay
( Bölüm Başkan Yardımcısı)
Doç. Dr.
Cebir ve Sayılar Teorisi
ltanguler Telefon: 3386084/2447-15
Nergiz Poyraz
( Geometri Anabilim Dalı Başkanı)
Doç. Dr.
Geometri
nonen Telefon: +90 322 3386060 / 2486.15
Ela Aydın
Dr. Öğrt. Üyesi
Topoloji
eaydin Telefon:
Ayşe Çobankaya
Ar. Gör. Dr.
Topoloji
acaylak Telefon: 3386084/2486-24
Emrah Korkmaz
Ar. Gör. Dr.
Cebir ve Sayılar Teorisi
ekorkmaz Telefon:
Sadık Eyidoğan
Ar. Gör.
Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi
seyidogan Telefon: +90 322 3386060 / 2486/18
Ayşegül Dağdeviren
Ar. Gör.
Cebir ve Sayılar Teorisi
adagdeviren Telefon: