Bu sayfalardaki bilgilerin çoğu bir veritabanında saklanmakta olup bu veritabanı sürekli güncellenmektedir.
 
Çukurova Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü

                                        Adana/TÜRKİYE  Dr. Öğrt. Üyesi Ela Aydın
Dr. Öğrt. Üyesi Ela Aydın - Matematik Bölümü - Çukurova Üniversitesi


Çukurova Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü
01330, Adana/TÜRKİYE
E-Posta: eaydin
Telefon:
Derslerle İlgili Web Sayfası
Çalışma Alanları : Lie Cebirleri ile Cebirlerin Takdimleri
Bu Hafta Ders ProgramımÖzgeçmiş
Doğum yeri ve tarihi Adana, 1967    
Öğrenim Durumu Lisans 1990 Çukurova Üniversitesi
  Yüksek Lisans 1993 Çukurova Üniversitesi
  Doktora 1997 Çukurova Üniversitesi
İş Deneyimi Araştırma Görevlisi 1991 - 1997 Çukurova Üniversitesi
  Yard. Doç. Dr. 1997 - Çukurova Üniversitesi

Kitaplar

 • Dönmez, D., Temizyürek, A., Aydın, E., Karakuş, Y., Yüksel, G., (editör) Akdeniz, F., "Temel Matematik", Nobel Yayınevi, (2003).

Yayınlar

 • Aydın, E., Temizyürek, A., Topak, E., Sönmez, O., Matematik Eğitimi Programlarına Çok Boyutlu Bir Yaklaşım, GEFAD/ GUJGEF, 34(1) (2014) 89-101.
 • Aydın, E., Küçükakçalı, Z., Serbest Lie Cebirlerinin Altmerkezi ve Polisentral serilerinin terimlerinin kesişimi, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 28 (2012) 96-104.
 • Aydın, E., Oğuz, Y., Serbest Lie Cebirlerinde Bazı Formdaki Denklemler ve Çözümleri,, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü,, 23-2 (2010) 184-188.
 • Yurtseven, N., Aydın, E., Primitif Elemanlar ve Bir Bağlantılı Lie Cebirlerinin İzomorfizmleri, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17 / 5 (2008) 119-126.
 • Soyer, S., Aydın, E., Schreier and Nielsen Varieties, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 15 / 3 (2006) 99-104.
 • Ekici, N., Varat, M.M., Aydın, E., Commutator subalgebras of a free product of Lie algebras, Sooch. J. Math, 29(1) (2003) 7-14.
 • Aydın, E., Ekici, N., On generators of free color Lie superalgebras of rank two, Journal of Lie Theory, 12(2) (2002) 529-534.
 • Aydın, E., Ekici, N., Esmerligil, Z., The Determination of Subalgebras of Codimension One In Finitely Presented Lie Algebra, Bulletin of Calcutta Math. Society, 94, (3) (2002) 197-208.
 • Aydın, E., Ekici, N., Residually Finite Subalgebras of Lie Algebras, J. of Institute of Math and Computer Sciences ( Mathematics Series), Vol.10, No.2 (1997) 109-112.
 • Aydın, E., Ekici, N., Sonlu Takdimli Lie Cebirlerinin Modulo Alt Cebir Bazları İçin Bir Algoritma, Ç.Ü. Fen ve Müh. Bil. Dergisi, (1997) .
 • Dönmez, D., Aydın, E., Grup Genişlemeleri Problemine Homolojik Cebir Uygulaması, Ç.Ü. Fen ve Müh. Bil. Dergisi, Cilt 6(3) (1993) 41.

Bildiriler

 • Aydın, E., Ekici, N., Primitive Decomposition of Elements of a Free Metabelian Lie algebras of rank two, Sarajevo, (2013).
 • Aydın, E., Ekici, N., F/ V Serbest Lie Cebirlerinin Taşınabilir Olmayan Otomorfizmleri, XIX. Ulusal Matematik Sempozyumu, (2006).
 • Aydın, E., Temizyürek, A., Serbest nilpotent Lie cebirlerinin noktasal iç otomorfizmleri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi özel sayı , Van., (2005)127-134.
 • Aydın, E., Ekici, N., Rankı 2- olan Serbest Color Lie Süpercebirlerinin Doğurayları, Palandöken Matematik Günleri, Erzurum, (2001)Syf.20.
 • Aydın, E., Ekici, N., Temizyürek, A., Lie cebirlerinin serbest Lie çarpımları, XI. Ulusal Matematik Sempozyumu Bildiriler Kitapçığı Isparta., (1998)198-204.
 • Ekici, N., Aydın, E., Lie p-cebirlerinin sonlu koboyutlu alt cebirleri, X. Ulusal Matematik Sempozyumu, (1997) .

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Bilgin, M., Her Devirli Olmayan Alt Grubunun Merkezleyenini İçerdiği Gruplar, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Ana bilim Dalı, (2018).
 • Küçükakçalı, Z., Serbest Lie Cebirlerinin Altmerkezi ve Polisentral serilerinin terimlerinin kesişimi, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2012).
 • Oğuz, Y., Serbest Lie Cebirlerinde Bazı Formdaki Denklemler ve Çözümleri,, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü,, (2010).
 • Yurtseven, N., Primitif Elemanlar ve Bir Bağlantılı Lie Cebirlerinin İzomorfizmleri, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2007).
 • Soyer, S., Schreier ve Nielsen Sınıfları, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2006).

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Merkepçi, H., Evrensel Modüllerin Simetrik Türevleri, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Ana bilim Dalı, (2016).