Bu sayfalardaki bilgilerin çoğu bir veritabanında saklanmakta olup bu veritabanı sürekli güncellenmektedir.
 
Çukurova Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü

                                        Adana/TÜRKİYE  Dr. Öğrt. Üyesi Ela Aydın
ABD: Topoloji
Dr. Öğrt. Üyesi Ela Aydın - Matematik Bölümü - Çukurova Üniversitesi


Çukurova Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü
01330, Adana/TÜRKİYE
Çalışma Alanları : Lie Cebirleri ile Cebirlerin Takdimleri
E-Posta: eaydin
Telefon:
Bu Hafta Ders ProgramımÖzgeçmiş
Doğum yeri ve tarihi Adana, 1967    
Öğrenim Durumu Lisans 1990 Çukurova Üniversitesi
  Yüksek Lisans 1993 Çukurova Üniversitesi
  Doktora 1997 Çukurova Üniversitesi
İş Deneyimi Araştırma Görevlisi 1991 - 1997 Çukurova Üniversitesi
  Yard. Doç. Dr. 1997 - Çukurova Üniversitesi

Kitaplar

 • Dönmez, D., Temizyürek, A., Aydın, E., Karakuş, Y., Yüksel, G., (editör) Akdeniz, F., "Temel Matematik", Nobel Yayınevi, (2003).

Yayınlar

 • Aydın, E., Temizyürek, A., Topak, E., Sönmez, O., Matematik Eğitimi Programlarına Çok Boyutlu Bir Yaklaşım, GEFAD/ GUJGEF, 34(1) (2014) 89-101.
 • Aydın, E., Küçükakçalı, Z., Serbest Lie Cebirlerinin Altmerkezi ve Polisentral serilerinin terimlerinin kesişimi, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 28 (2012) 96-104.
 • Aydın, E., Oğuz, Y., Serbest Lie Cebirlerinde Bazı Formdaki Denklemler ve Çözümleri,, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü,, 23-2 (2010) 184-188.
 • Yurtseven, N., Aydın, E., Primitif Elemanlar ve Bir Bağlantılı Lie Cebirlerinin İzomorfizmleri, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17 / 5 (2008) 119-126.
 • Soyer, S., Aydın, E., Schreier and Nielsen Varieties, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 15 / 3 (2006) 99-104.
 • Ekici, N., Varat, M.M., Aydın, E., Commutator subalgebras of a free product of Lie algebras, Sooch. J. Math, 29(1) (2003) 7-14.
 • Aydın, E., Ekici, N., On generators of free color Lie superalgebras of rank two, Journal of Lie Theory, 12(2) (2002) 529-534.
 • Aydın, E., Ekici, N., Esmerligil, Z., The Determination of Subalgebras of Codimension One In Finitely Presented Lie Algebra, Bulletin of Calcutta Math. Society, 94, (3) (2002) 197-208.
 • Aydın, E., Ekici, N., Residually Finite Subalgebras of Lie Algebras, J. of Institute of Math and Computer Sciences ( Mathematics Series), Vol.10, No.2 (1997) 109-112.
 • Aydın, E., Ekici, N., Sonlu Takdimli Lie Cebirlerinin Modulo Alt Cebir Bazları İçin Bir Algoritma, Ç.Ü. Fen ve Müh. Bil. Dergisi, (1997) .
 • Dönmez, D., Aydın, E., Grup Genişlemeleri Problemine Homolojik Cebir Uygulaması, Ç.Ü. Fen ve Müh. Bil. Dergisi, Cilt 6(3) (1993) 41.

Bildiriler

 • Aydın, E., Ekici, N., Primitive Decomposition of Elements of a Free Metabelian Lie algebras of rank two, Sarajevo, (2013).
 • Aydın, E., Ekici, N., F/ V Serbest Lie Cebirlerinin Taşınabilir Olmayan Otomorfizmleri, XIX. Ulusal Matematik Sempozyumu, (2006).
 • Aydın, E., Temizyürek, A., Serbest nilpotent Lie cebirlerinin noktasal iç otomorfizmleri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi özel sayı , Van., (2005)127-134.
 • Aydın, E., Ekici, N., Rankı 2- olan Serbest Color Lie Süpercebirlerinin Doğurayları, Palandöken Matematik Günleri, Erzurum, (2001)Syf.20.
 • Aydın, E., Ekici, N., Temizyürek, A., Lie cebirlerinin serbest Lie çarpımları, XI. Ulusal Matematik Sempozyumu Bildiriler Kitapçığı Isparta., (1998)198-204.
 • Ekici, N., Aydın, E., Lie p-cebirlerinin sonlu koboyutlu alt cebirleri, X. Ulusal Matematik Sempozyumu, (1997) .

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Bilgin, M., Her Devirli Olmayan Alt Grubunun Merkezleyenini İçerdiği Gruplar, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Ana bilim Dalı, (2018).
 • Küçükakçalı, Z., Serbest Lie Cebirlerinin Altmerkezi ve Polisentral serilerinin terimlerinin kesişimi, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2012).
 • Oğuz, Y., Serbest Lie Cebirlerinde Bazı Formdaki Denklemler ve Çözümleri,, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü,, (2010).
 • Yurtseven, N., Primitif Elemanlar ve Bir Bağlantılı Lie Cebirlerinin İzomorfizmleri, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2007).
 • Soyer, S., Schreier ve Nielsen Sınıfları, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2006).

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Merkepçi, H., Evrensel Modüllerin Simetrik Türevleri, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Ana bilim Dalı, (2016).