Bu sayfalardaki bilgilerin çoğu bir veritabanında saklanmakta olup bu veritabanı sürekli güncellenmektedir.
 
Çukurova Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü

                                        Adana/TÜRKİYE  Doç. Dr. Nazar Şahin Öğüşlü
ABD: Cebir ve Sayılar Teorisi
Doç. Dr. Nazar Şahin Öğüşlü - Matematik Bölümü - Çukurova Üniversitesi


Çukurova Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü
01330, Adana/TÜRKİYE
Çalışma Alanları : Cebir, Lie Cebirleri
E-Posta: noguslu
Telefon: +90 322 3386060 / 3633
Bu Hafta Ders ProgramımÖzgeçmiş
Doğum yeri ve tarihi Adana, 1980    
Öğrenim Durumu Lisans 2002 Çukurova Üniversitesi
  Yüksek Lisans 2005 Çukurova Üniversitesi
  Doktora 2011 Çukurova Üniversitesi
İş Deneyimi Araştırma Görevlisi 2002 - 2011 Çukurova Üniversitesi
  Yard. Doç. Dr. 2011 - 2017 Çukurova Üniversitesi
  Doç. Dr. 2017- Çukurova Üniversitesi

Yayınlar

 • Öğüşlü, N.Ş., Ekici, N., The Test Rank of a Solvable Product of Free Abelian Lie Algebras, Journal of Algebra and Its Applications, Vol. 18(2) (2019) 1950025.
 • Öğüşlü, N.Ş., Ekici, N., k-primitivity and images of primitive elements, Journal of Algebra and Its Applications, Vol. 15, No. 7 (2016) 1-6.
 • Öğüşlü, N.Ş., Test Rank of the Lie Algebra F/[R',F], Journal of Algebra and Its Applications, Vol. 13, No. 4 (2014) .
 • Ekici, N., Öğüşlü, N.Ş., Test rank of an abelian product of a free Lie algebra and a free abelian Lie algebra, Proc. Indian Acad. Sci. (Math. Sci.), Vol. 121, No. 3 (2011) 291-300.
 • Öğüşlü, N.Ş., Test rank of the Lie algebra F/R', International Journal of Pure and Applied Mathematics, Vol. 71, No. 3 (2011) 329-334.
 • Öğüşlü, N.Ş., Ekici, N., Serbest Lie Cebirlerinin Primitif Elemanları, Ç. Ü. Fen ve Müh. Bilimleri Dergisi, (2005) .

Bildiriler

 • Öğüşlü, N.Ş., Ekici, N., Embeddings of Solvable Products Into Matrix Algebras and Generalized Fox Derivatives, 4th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications Athens-Greece, (2015).
 • Öğüşlü, N.Ş., Ekici, N., The Test Rank of A Soluble Product of Free Abelian Lie Algebras, Antalya Algebra Days XVI, 9-13 May, (2014).
 • Öğüşlü, N.Ş., Ekici, N., k-Primitivity and Images of Primitive Elements, 2nd International Eurasian Conf. on Math. Sci. and App.,August 26-29,Sarajevo/Bosnia and Herzegouina, (2013).
 • Öğüşlü, N.Ş., Ekici, N., Test Rank of the Lie Algebra F/[R',F], 1st International Eurasian Conference on Math. Sci. and Applications,September 3-7, Prishtine/KOSOVO, (2012).
 • Öğüşlü, N.Ş., Ekici, N., Serbest Nilpotent Lie Cebirlerinin Test Rankı, XXIV. Ulusal Matematik Sempozyumu,Uludağ Üniversitesi,07-11 Eylül, Bursa, (2011).