Bu sayfalardaki bilgilerin çoğu bir veritabanında saklanmakta olup bu veritabanı sürekli güncellenmektedir.
 
Çukurova Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü

                                        Adana/TÜRKİYE  Doç. Dr. Nazar Şahin Öğüşlü
Doç. Dr. Nazar Şahin Öğüşlü - Matematik Bölümü - Çukurova Üniversitesi


Çukurova Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü
01330, Adana/TÜRKİYE
E-Posta: noguslu
Telefon: +90 322 3386060 / 3633
Çalışma Alanları : Cebir, Lie CebirleriÖzgeçmiş
Doğum yeri ve tarihi Adana, 1980    
Öğrenim Durumu Lisans 2002 Çukurova Üniversitesi
  Yüksek Lisans 2005 Çukurova Üniversitesi
  Doktora 2011 Çukurova Üniversitesi
İş Deneyimi Araştırma Görevlisi 2002 - 2011 Çukurova Üniversitesi
  Yard. Doç. Dr. 2011 - 2017 Çukurova Üniversitesi
  Doç. Dr. 2017- Çukurova Üniversitesi

Yayınlar

 • Öğüşlü, N.Ş., Ekici, N., The Test Rank of a Solvable Product of Free Abelian Lie Algebras, Journal of Algebra and Its Applications, Accepted (2018) .
 • Öğüşlü, N.Ş., Ekici, N., k-primitivity and images of primitive elements, Journal of Algebra and Its Applications, Vol. 15, No. 7 (2016) 1-6.
 • Öğüşlü, N.Ş., Test Rank of the Lie Algebra F/[R',F], Journal of Algebra and Its Applications, Vol. 13, No. 4 (2014) .
 • Ekici, N., Öğüşlü, N.Ş., Test rank of an abelian product of a free Lie algebra and a free abelian Lie algebra, Proc. Indian Acad. Sci. (Math. Sci.), Vol. 121, No. 3 (2011) 291-300.
 • Öğüşlü, N.Ş., Test rank of the Lie algebra F/R', International Journal of Pure and Applied Mathematics, Vol. 71, No. 3 (2011) 329-334.
 • Öğüşlü, N.Ş., Ekici, N., Serbest Lie Cebirlerinin Primitif Elemanları, Ç. Ü. Fen ve Müh. Bilimleri Dergisi, (2005) .

Bildiriler

 • Öğüşlü, N.Ş., Ekici, N., Embeddings of Solvable Products Into Matrix Algebras and Generalized Fox Derivatives, 4th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications Athens-Greece, (2015).
 • Öğüşlü, N.Ş., Ekici, N., The Test Rank of A Soluble Product of Free Abelian Lie Algebras, Antalya Algebra Days XVI, 9-13 May, (2014).
 • Öğüşlü, N.Ş., Ekici, N., k-Primitivity and Images of Primitive Elements, 2nd International Eurasian Conf. on Math. Sci. and App.,August 26-29,Sarajevo/Bosnia and Herzegouina, (2013).
 • Öğüşlü, N.Ş., Ekici, N., Test Rank of the Lie Algebra F/[R',F], 1st International Eurasian Conference on Math. Sci. and Applications,September 3-7, Prishtine/KOSOVO, (2012).
 • Öğüşlü, N.Ş., Ekici, N., Serbest Nilpotent Lie Cebirlerinin Test Rankı, XXIV. Ulusal Matematik Sempozyumu,Uludağ Üniversitesi,07-11 Eylül, Bursa, (2011).
 • Fındık, Ş., Sönmez (Parlak), D., Öğüşlü, N.Ş., Rankı 2 olan Serbest Lie Cebirlerinin Otomorfizm Grubu ve Palindromik Kelimeler, XVIII. Ulusal Matematik Sempozyumu, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul, 05-08 Eylül(2005).