Bu sayfalardaki bilgilerin çoğu bir veritabanında saklanmakta olup bu veritabanı sürekli güncellenmektedir.
 
Çukurova Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü

                                        Adana/TÜRKİYE  Prof. Dr. Gonca Ayık
ABD: Cebir ve Sayılar Teorisi
Prof. Dr. Gonca Ayık - Matematik Bölümü - Çukurova Üniversitesi


Çukurova Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü
01330, Adana/TÜRKİYE
Çalışma Alanları : Semigroup Presentations, Automata Theory, Transformation Semigroups
E-Posta: agonca
Telefon: (0322) 3386084/2576
Bu Hafta Ders ProgramımÖzgeçmiş
Doğum yeri ve tarihi Adana, 1973    
Öğrenim Durumu Lisans 1995 Çukurova Üniversitesi
  Yüksek Lisans 1997 Çukurova Üniversitesi
  Doktora 2003 Çukurova Üniversitesi
İş Deneyimi Araştırma Görevlisi 1995 - 2004 Çukurova Üniversitesi
  Ögretim Görevlisi Dr. 2004 - 2005 Çukurova Üniversitesi
  Yard. Doç. Dr. 2005 - 2007 Çukurova Üniversitesi
  Doçent Dr. 2007 - 2013 Çukurova Üniversitesi
  Profesör Dr. 2013 - Çukurova Üniversitesi
Burslar ve Ödüller TUBITAK, NATO-A2 2003 St - Andrews University, Scotland.
İdari Görevler Bölüm Başkan Yardımcısı 2010 - 2013 Ç.Ü. Matematik Bölümü
  Bölüm Başkanı 2016-2019 Ç.Ü. Matematik Bölümü

Yayınlar

 • Yiğit, E., Ayık, G., Ayık, H., Minimal relative generating sets of some partial transformation semigroups, Communications in Algebra, 45:3 (2017) 1239-1245.
 • Ayık, G., Özer, B., On semigroup presentations that define a group, Semigroup Forum, 90 no:1 (2015) 149-154.
 • Ayık, G., Ayık, H., Bugay, L., Kelekci, O., Generating Sets of Finite Singular Transformation Semigroups, Semigroup Forum, 86 (1) (2013) 59-66.
 • Ayık, G., Çalışkan, B., Semigroup presentations for congruences on groups,, B. Korean Math. Soc., 50, No. 2 (2013) 445—449..
 • Ayık, G., Ayık, H., Koç, M., Combinatorial Results for Order-Preserving and Order-Decreasing Transformations, Turkish Journal of Mathematics, (35), 4 (2011) 617-625.
 • Ayık, G., Ayık, H., Howie, J.M., Ünlü, Y., Rank properties of the semigroup of singular transformations on a finite set, Communications in Algebra, 36/7 (2008) 2581--2587.
 • Ayık, G., Ayık, H., Ünlü, Y., On Semigroup Presentations and Adian Graphs, Discrete Mathematics, 308/11 (2008) 2288--2291.
 • Ayık, G., Öztürk, H., Kümeler ve Gruplar Üzerinde Grup Aksiyonları, Ç.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 15/2 (2006) 1-8.
 • Ayık, G., Ayık, H., Howie, J.M., Ünlü, Y., The Structure of Elements in Finite Full Transformation Semigroups, Bull. Aust. Math. Soc., 71 (2005) 69--74.
 • Ayık, G., Ayık, H., Ünlü, Y., Presentations and word problems for strong semilattices of semigroups, Algebra & Discrete Mathematics, 4 (2005) 28--35.
 • Ayık, G., Ayık, H., Howie, J.M., On Factorisations and Generators in Transformation Semigroup, Semigroup Forum, 70 (2005) 225--237.
 • Ayık, G., Ayık, H., Ünlü, Y., Presentations for S and S/ρ from a Given Presentation ρ, Semigroup Forum, 70 (2005) 146--149.
 • Ayık, G., On a class of semigroups with special symmetric presentations, XV Ulusal Matematik Sempozyumu,, Mersin Üniversitesi, 4 - 7 Eylül 2002, (2002) .
 • Ayık, G., Otomoto ile tanışalım, Matematik Dünyası, Cilt 10 sayı 4 (2001) 10-13.
 • Ayık, G., Ünlü, Y., Semigroup Presentations, Ç.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, (2000) .

Bildiriler

 • Bugay, L., Ayık, G., Ayık, H., Kelekci, O., Sonlu Tekil Dönüşüm Yarıgruplarının Doğuray Kümeleri,, XXV. Ulusal Matematik Sempozyumu, NİĞDE(2012).
 • Ayık, G., Özer, B., Grup Tanımlayan Monoid ve Yarıgrup Takdimleri ve Adian Grafikleri Üzerine, 5. Ankara Matematik Günleri, (2010).
 • Ayık, G., Ayık, H., Howie, J.M., Ünlü, Y., (m,r)-rank of finite full transformation semigroups, Antalya Algebra Days VIII, 17-21 May(2006).
 • Ayık, G., Ayık, H., Howie, J.M., On factorisations and generators in transformation semigroups, Antalya Algebra Days VII, 18-22 May(2005).
 • Ayık, H., Ayık, G., Howie, J.M., Ünlü, Y., The Structure of Elements in Finite Full Transformation Semigroups, Antalya Algebra Days VII, 18 - 22 May(2005).
 • Ayık, G., Ayık, H., Ünlü, Y., Bazı Yarıgrup Ailelerinin Sonlu Takdimedilebilirliği, XVII. Ulusal Matematik Sempozyumu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, 23 - 26 Ağustos, (2004).
 • Ayık, G., On a class of semigroups with special symmetric presentations, XV Ulusal Matematik Sempozyumu Mersin Üniversitesi, 4-7 Eylül 2002, (2002) .

Üyelikler

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Korkmaz, E., Asal Halkaların Türevlerinin Bileşkeleri Üzerine, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, (2017) .
 • Altınel, A., Sn Normal Yarıgruplar, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, (2014).
 • Güçkır, H., İdempotent Dönüşümler ve İdempotent Dönüşümler Tarafından Doğurulan Yarıgruplar, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2012).
 • Önder, E., Nilpotent Dönüşümler Tarafından Doğurulan Yarıgruplar, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2011).
 • Yaşar, D., Sonlu Dönüşümler Yarıgrubunda Çarpanlara Ayırma, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2009).
 • Öztürk, H., Kümeler ve Grup Üzerinde Grup Aksiyonları, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2006).

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Yiğit, E., Dönüşüm yarıgruplarının görece rankı, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2017) .
 • Kelekci, O., Sonlu Yarıgrup Sınıflarının Rank Özellikleri, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2011).
 • Özer, B., Grup tanımlayan yarıgrup takdimleri ve Adian Grafikleri, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2010).

Yararlı Linkler