Bu sayfalardaki bilgilerin çoğu bir veritabanında saklanmakta olup bu veritabanı sürekli güncellenmektedir.
 
Çukurova Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü

                                        Adana/TÜRKİYE  Prof. Dr. Hayrullah Ayık
ABD: Cebir ve Sayılar Teorisi
Prof. Dr. Hayrullah Ayık - Matematik Bölümü - Çukurova Üniversitesi


Çukurova Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü
01330, Adana/TÜRKİYE
Çalışma Alanları : Presentations of Groups and Semigroups, Efficiency of Groups and Semigroups, Transformation Semigroups
E-Posta: hayik
Telefon: 0322 3386084/2469
Kişisel Web Sayfası
Bu Hafta Ders ProgramımÖzgeçmiş
Doğum yeri ve tarihi Adana, 1967    
Öğrenim Durumu Lisans 1993 Çukurova Üniversitesi
  Doktora 1998 St-Andrews University
İş Deneyimi Arş. Gör. 1993 - 1998 Çukurova Üniversitesi
  Yard. Doç. Dr. 1998 - 2005 Çukurova Üniversitesi
  Doç. Dr. 2005 - 2010 Çukurova Üniversitesi
  Profesör 2010 - 2011 Adıyaman Üniversitesi
  Profesör 2011- Çukurova Üniversitesi
Burslar ve Ödüller YÖK 1995 - 1998 University of St Andrews Doktora Bursu
  TÜBİTAK BAYG Matematik Çalışma Grubu 2003 Yaz University of St-Andrews
İdari Görevler Bölüm Başkan Yardımcısı 2004 - 2007 Ç.Ü. Matematik Bölümü
  Bölüm Başkan Yardımcısı 2007 - 2008 Ç.Ü. Matematik Bölümü
  Fakülte Kurulu Üyeliği 2007 - 2010 Ç.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi
  Cebir ve Sayılar Teorisi Anabilim Dalı Başkanı 2011-
  Bölüm Başkanı 2013-2016 Ç.Ü. Matematik Bölümü

Kitaplar

 • Ayık, H., Abdullayev, F., "International Workshop On Analysis and Its Applications, Abstracts, 7 - 11 September 2004, Mersin", Mersin University, (2004).
 • Ayık, H., Abdullayev, F., "XV. Ulusal Matematik Sempozyumu Bildiri Özetleri, 4 - 7 Eylül 2002, Mersin,", Mersin Üniversitesi, (2002).

Yayınlar

 • Bugay, L., Ayık, H., Şenol (Yağcı), M., Combinatorial results for semigroups of order-preserving and A-decreasing finite transformations, Bull. Malays. Math Society, 42 (2019) 921-932.
 • Toker, K., Ayık, H., On the rank of transformation semigroup T(n,m), Turkish J. Math., 42(4) (2018) 1970-1977.
 • Bugay, L., Ayık, H., Generating sets of certain finite subsemigroups of monotone partial bijections., Turkish Journal of Mathematics, 42 (2018) 2270-2278.
 • Bugay, L., Ayık, H., Şenol (Yağcı), M., The ranks of certain semigroups of partial isometries, Semigroup Forum, 97 (2018) 214-222.
 • Yiğit, E., Ayık, G., Ayık, H., Minimal relative generating sets of some partial transformation semigroups, Communications in Algebra, 45:3 (2017) 1239-1245.
 • Şenol (Yağcı), M., Bugay, L., Ayık, H., On the second homology of the Schützenberger product of monoids, Turkish Journal of Mathematics, 39:5 (2015) 763--772.
 • Ayık, H., Bugay, L., Generating sets of finite transformation semigroups PK(n,r) and K(n,r), Communications in Algebra, 43:2 (2015) 412--422.
 • Ayık, H., Bugay, L., Generating Sets in Some Semigroups of Order-Preserving Transformations on a Finite Set, Southeast Asian Bulletin of Mathematics, 38 (2014) 163--172.
 • Ayık, H., Bugay, L., Generating Sets of Strictly Order-Preserving Transformation Semigroups on a Finite Set, Bulletin of the Korean Math. Society, 51/4 (2014) 1055--1062.
 • Ayık, G., Ayık, H., Bugay, L., Kelekci, O., Generating Sets of Finite Singular Transformation Semigroups, Semigroup Forum, 86 (1) (2013) 59-66.
 • Ayık, G., Ayık, H., Koç, M., Combinatorial Results for Order-Preserving and Order-Decreasing Transformations, Turkish Journal of Mathematics, (35), 4 (2011) 617-625.
 • Ayık, G., Ayık, H., Ünlü, Y., On Semigroup Presentations and Adian Graphs, Discrete Mathematics, 308/11 (2008) 2288--2291.
 • Ayık, G., Ayık, H., Howie, J.M., Ünlü, Y., Rank properties of the semigroup of singular transformations on a finite set, Communications in Algebra, 36/7 (2008) 2581--2587.
 • Ayık, H., Campbell, C., O'Connor, J., On the Efficiency of the Direct Products of Monogenic Monoids, Algebra Colloquium, 14/2 (2007) 279--284.
 • Ayık, H., Minisker, M., Vatansever, B., Minimal Presentations and Embedding into Inefficient Semigroups, Algebra Colloquium, 12 (2005) 59--65.
 • Ayık, H., On Finiteness Conditions for Rees Matrix Semigroups, Czechoslovak Math. J., 55 (2005) 455--463.
 • Ayık, G., Ayık, H., Howie, J.M., On Factorisations and Generators in Transformation Semigroup, Semigroup Forum, 70 (2005) 225--237.
 • Ayık, G., Ayık, H., Ünlü, Y., Presentations for S and S/ρ from a Given Presentation ρ, Semigroup Forum, 70 (2005) 146--149.
 • Ayık, G., Ayık, H., Howie, J.M., Ünlü, Y., The Structure of Elements in Finite Full Transformation Semigroups, Bull. Aust. Math. Soc., 71 (2005) 69--74.
 • Ayık, G., Ayık, H., Ünlü, Y., Presentations and word problems for strong semilattices of semigroups, Algebra & Discrete Mathematics, 4 (2005) 28--35.
 • Ayık, H., Kuyucu, F., Vatansever, B., On Semigroup Presentations and Efficiency, Semigroup Forum, 65 (2002) 329--335.
 • Ayık, H., Ruskuc, N., Campbell, C., O'Connor, J., The Semigroup Efficiency of Groups and Monoids, Proc. Roy. Irish Acad. Sec. A, 100/2 (2000) 171--176.
 • Ayık, H., Campbell, C., O'Connor, J., Ruskuc, N., On the Efficiency of Wreath Products of Groups,, Groups Korea 98 (Eds: Y.G. Baik, D.L. Johnson and A.C. Kim), Walter de Gruyter Berlin, New York, (2000) 39--51.
 • Ayık, H., Campbell, C., O'Connor, J., Ruskuc, N., The Semigroup Efficiency of Direct Products of Groups, in Proc. Internat. Conf. Semigroups (Eds: P. Smith, E. Giraldes and P. Martins), World Scientific, Singapore, (2000) 19--25.
 • Ayık, H., Campbell, C., O'Connor, J., Ruskuc, N., Minimal Presentations and Efficiency of Semigroups, Semigroup Forum, 60 (2000) 231--242.
 • Ayık, H., Campbell, C., O'Connor, J., Ruskuc, N., On the Efficiency of Finite Simple Semigroups, Turkish J. Math., 24 (2000) 129--146.
 • Ayık, H., Ruskuc, N., Generators and Relations of Rees Matrix Semigroups, Proc. Edinburg Math. Soc., 42 (1999) 481--495.

Bildiriler

 • Bugay, L., Ayık, H., Bazı Sonlu Sıra-Koruyan Dönüşüm Yarıgruplarının Doğuray Kümeleri, XXVI. Ulusal Matematik Sempozyumu, DİCLE(2013).
 • Bugay, L., Ayık, G., Ayık, H., Kelekci, O., Sonlu Tekil Dönüşüm Yarıgruplarının Doğuray Kümeleri,, XXV. Ulusal Matematik Sempozyumu, NİĞDE(2012).
 • Ayık, G., Ayık, H., Howie, J.M., Ünlü, Y., (m,r)-rank of finite full transformation semigroups, Antalya Algebra Days VIII, 17-21 May(2006).
 • Ayık, G., Ayık, H., Howie, J.M., On factorisations and generators in transformation semigroups, Antalya Algebra Days VII, 18-22 May(2005).
 • Ayık, H., Ayık, G., Howie, J.M., Ünlü, Y., The Structure of Elements in Finite Full Transformation Semigroups, Antalya Algebra Days VII, 18 - 22 May(2005).
 • Ayık, G., Ayık, H., Ünlü, Y., Bazı Yarıgrup Ailelerinin Sonlu Takdimedilebilirliği, XVII. Ulusal Matematik Sempozyumu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, 23 - 26 Ağustos, (2004).
 • Ayık, H., On Semigroup Presentations, Antalya Algebra Days III, Antalya, May 28 - June 1, (2003).
 • Ayık, H., Presentations for S and S/ρ from a Given Presentation ρ & Embedding into Inefficient Semigroups, Seminar, University of St Andrews, Scotland, 31 July, (2003).
 • Ayık, H., Semigroup Presentation and Adian Graphs, Seminar, University of St Andrews, Scotland, 30 July, (2003).
 • Campbell, C., Ayık, H., O'Connor, J., Ruskuc, N., The semigroup Efficiency of Direct Powers of Groups, International Conference on Semigroups, University of Minho, Braga Portugal, 18 - 23 June, (1999).
 • Ayık, H., Ruskuc, N., Generators and Relations of Rees Matrix Semigroups, International Conference On Algorithmic Problems In Groups And Semigroups, University of Nebraska, Lincoln, USA, 11 - 15 May, (1999).
 • Campbell, C., Ayık, H., O'Connor, J., Ruskuc, N., The Semigroup Efficiency of Groups, International Conference On Algorithmic Problems In Groups And Semigroups, University of Nebraska, Lincoln, USA, 11 - 15 May, (1998).
 • Campbell, C., Ayık, H., O'Connor, J., Ruskuc, N., On the Efficiency of Wreath Products of Groups, Groups Korea 98, Pulsan National University, 10 - 16 August, (1998).
 • Ayık, H., Efficiency of Semigroups, Conference On Semigroups And Applications, University of St Andrews, Scotland, 2 - 9 July, (1997).

Üyelikler

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Sönmez, R., Yarıgrup Teorisinde bazı ranklar ve statüler, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2019) .
 • Mavruk, S., Sıra-Koruyan Dönüşümler Yarıgrubunun Verimli Alt Yarıgrupları, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitütsü, (2018) .
 • Yardım, H., Değişmeli yarıgrupların sıfır bölen grafiği, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2016) .
 • Aksoy, S., Kısıtlanmış dönüşüm yarıgruplarının doğurayları, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2016) .
 • Benlice, M., Yerine-yazma sistemleri ve yarıgruplar, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2014) .
 • Balıkçı, İ., Yarıgrupların otomorfizmleri ve takdimler, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2012) .
 • Bugay, L., Yarıgrupların Bruck-Reilly Genişlemelerinin Sonlu Takdim edilebilirliği, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2010) .
 • Toker, K., Bazı Yarıgrup Yapılarının Sonlu Takdim Edilebilirliği, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2008).
 • Koç, M., Transformasyon Yarıgruplarının Doğurayları ve Rankı, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, (2005).
 • Çimen, H.İ., Otomatik Gruplar ve Yarıgruplar, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, (2004).

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Şenol (Yağcı), M., Yarıgrupların İkinci Homolojisi ve Etkinlik, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2018) .
 • Toker, K., Yarıgrupların sıfır bölen grafiği, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2017) .
 • Bugay, L., Bazı dönüşüm yarıgruplarının doğurayları ve rankları, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2015) .
 • Çınar, F., Bazı dönüşüm yarıgruplarının doğurayları ve rankı, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2011) .
 • Koç, M., Sonlu Sıra Koruyan Dönüşümlerin Orbitleri, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2010) .
 • Çalışkan, B., Bazı Yarıgrup Aileleri ve Yapıları İçin Sonluluk Koşulları ve Etkinlik, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2008).

Yararlı Linkler