Bu sayfalardaki bilgilerin çoğu bir veritabanında saklanmakta olup bu veritabanı sürekli güncellenmektedir.
 
Çukurova Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü

                                        Adana/TÜRKİYE  Prof. Dr. Hayrullah Ayık
Prof. Dr. Hayrullah Ayık - Matematik Bölümü - Çukurova Üniversitesi


Çukurova Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü
01330, Adana/TÜRKİYE
E-Posta: hayik
Telefon: 0322 3386084/2469
Kişisel Web Sayfası
Derslerle İlgili Web Sayfası
Çalışma Alanları : Presentations of Groups and Semigroups, Efficiency of Groups and Semigroups, Transformation Semigroups
Bu Hafta Ders ProgramımÖzgeçmiş
Doğum yeri ve tarihi Adana, 1967    
Öğrenim Durumu Lisans 1993 Çukurova Üniversitesi
  Doktora 1998 St-Andrews University
İş Deneyimi Arş. Gör. 1993 - 1998 Çukurova Üniversitesi
  Yard. Doç. Dr. 1998 - 2005 Çukurova Üniversitesi
  Doç. Dr. 2005 - 2010 Çukurova Üniversitesi
  Profesör 2010 - 2011 Adıyaman Üniversitesi
  Profesör 2011- Çukurova Üniversitesi
Burslar ve Ödüller YÖK 1995 - 1998 University of St Andrews Doktora Bursu
  TÜBİTAK BAYG Matematik Çalışma Grubu 2003 Yaz University of St-Andrews
İdari Görevler Bölüm Başkan Yardımcısı 2004 - 2007 Ç.Ü. Matematik Bölümü
  Bölüm Başkan Yardımcısı 2007 - 2008 Ç.Ü. Matematik Bölümü
  Fakülte Kurulu Üyeliği 2007 - 2010 Ç.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi
  Cebir ve Sayılar Teorisi Anabilim Dalı Başkanı 2011-
  Bölüm Başkanı 2013- Ç.Ü. Matematik Bölümü

Kitaplar

 • Ayık, H., Abdullayev, F., "XV. Ulusal Matematik Sempozyumu Bildirileri, 4 - 7 Eylül 2002, Mersin", Mersin Üniversitesi, (2004).
 • Ayık, H., Abdullayev, F., "International Workshop On Analysis and Its Applications, Abstracts, 7 - 11 September 2004, Mersin", Mersin University, (2004).
 • Ayık, H., Abdullayev, F., "XV. Ulusal Matematik Sempozyumu Bildiri Özetleri, 4 - 7 Eylül 2002, Mersin,", Mersin Üniversitesi, (2002).

Yayınlar

 • Bugay, L., Ayık, H., Şenol (Yağcı), M., Combinatorial results for semigroups of order-preserving and A-decreasing finite transformations, Bull. Malays. Math Society, 42 (2019) 921-932.
 • Bugay, L., Ayık, H., Generating sets of certain finite subsemigroups of monotone partial bijections., Turkish Journal of Mathematics, 42 (2018) 2270-2278.
 • Bugay, L., Ayık, H., Şenol (Yağcı), M., The ranks of certain semigroups of partial isometries, Semigroup Forum, 97 (2018) 214-222.
 • Yiğit, E., Ayık, G., Ayık, H., Minimal relative generating sets of some partial transformation semigroups, Communications in Algebra, 45:3 (2017) 1239-1245.
 • Şenol (Yağcı), M., Bugay, L., Ayık, H., On the second homology of the Schutzenberger product of monoids, Turkish Journal of Mathematics, 39:5 (2015) 763--772.
 • Ayık, H., Bugay, L., Generating sets of finite transformation semigroups PK(n,r) and K(n,r), Communications in Algebra, 43:2 (2015) 412--422.
 • Ayık, H., Bugay, L., Generating Sets in Some Semigroups of Order-Preserving Transformations on a Finite Set, Southeast Asian Bulletin of Mathematics, 38 (2014) 163--172.
 • Ayık, H., Bugay, L., Generating Sets of Strictly Order-Preserving Transformation Semigroups on a Finite Set, Bulletin of the Korean Math. Society, 51/4 (2014) 1055--1062.
 • Ayık, G., Ayık, H., Bugay, L., Kelekci, O., Generating Sets of Finite Singular Transformation Semigroups, Semigroup Forum, 86 (1) (2013) 59-66.
 • Ayık, G., Ayık, H., Koç, M., Combinatorial Results for Order-Preserving and Order-Decreasing Transformations, Turkish Journal of Mathematics, (35), 4 (2011) 617-625.
 • Ayık, G., Ayık, H., Ünlü, Y., On Semigroup Presentations and Adian Graphs, Discrete Mathematics, 308/11 (2008) 2288--2291.
 • Ayık, G., Ayık, H., Howie, J.M., Ünlü, Y., Rank properties of the semigroup of singular transformations on a finite set, Communications in Algebra, 36/7 (2008) 2581--2587.
 • Ayık, H., Campbell, C., O'Connor, J., On the Efficiency of the Direct Products of Monogenic Monoids, Algebra Colloquium, 14/2 (2007) 279--284.
 • Ayık, H., Minisker, M., Vatansever, B., Minimal Presentations and Embedding into Inefficient Semigroups, Algebra Colloquium, 12 (2005) 59--65.
 • Ayık, H., On Finiteness Conditions for Rees Matrix Semigroups, Czechoslovak Math. J., 55 (2005) 455--463.
 • Ayık, G., Ayık, H., Howie, J.M., On Factorisations and Generators in Transformation Semigroup, Semigroup Forum, 70 (2005) 225--237.
 • Ayık, G., Ayık, H., Ünlü, Y., Presentations for S and S/ρ from a Given Presentation ρ, Semigroup Forum, 70 (2005) 146--149.
 • Ayık, G., Ayık, H., Howie, J.M., Ünlü, Y., The Structure of Elements in Finite Full Transformation Semigroups, Bull. Aust. Math. Soc., 71 (2005) 69--74.
 • Ayık, G., Ayık, H., Ünlü, Y., Presentations and word problems for strong semilattices of semigroups, Algebra & Discrete Mathematics, 4 (2005) 28--35.
 • Ayık, H., Kuyucu, F., Vatansever, B., On Semigroup Presentations and Efficiency, Semigroup Forum, 65 (2002) 329--335.
 • Ayık, H., Ruskuc, N., Campbell, C., O'Connor, J., The Semigroup Efficiency of Groups and Monoids, Proc. Roy. Irish Acad. Sec. A, 100/2 (2000) 171--176.
 • Ayık, H., Campbell, C., O'Connor, J., Ruskuc, N., On the Efficiency of Wreath Products of Groups,, Groups Korea 98 (Eds: Y.G. Baik, D.L. Johnson and A.C. Kim), Walter de Gruyter Berlin, New York, (2000) 39--51.
 • Ayık, H., Campbell, C., O'Connor, J., Ruskuc, N., The Semigroup Efficiency of Direct Products of Groups, in Proc. Internat. Conf. Semigroups (Eds: P. Smith, E. Giraldes and P. Martins), World Scientific, Singapore, (2000) 19--25.
 • Ayık, H., Campbell, C., O'Connor, J., Ruskuc, N., Minimal Presentations and Efficiency of Semigroups, Semigroup Forum, 60 (2000) 231--242.
 • Ayık, H., Campbell, C., O'Connor, J., Ruskuc, N., On the Efficiency of Finite Simple Semigroups, Turkish J. Math., 24 (2000) 129--146.
 • Ayık, H., Ruskuc, N., Generators and Relations of Rees Matrix Semigroups, Proc. Edinburg Math. Soc., 42 (1999) 481--495.

Bildiriler

 • Bugay, L., Ayık, H., Bazı Sonlu Sıra-Koruyan Dönüşüm Yarıgruplarının Doğuray Kümeleri, XXVI. Ulusal Matematik Sempozyumu, DİCLE(2013).
 • Bugay, L., Ayık, G., Ayık, H., Kelekci, O., Sonlu Tekil Dönüşüm Yarıgruplarının Doğuray Kümeleri,, XXV. Ulusal Matematik Sempozyumu, NİĞDE(2012).
 • Ayık, G., Ayık, H., Howie, J.M., Ünlü, Y., (m,r)-rank of finite full transformation semigroups, Antalya Algebra Days VIII, 17-21 May(2006).
 • Ayık, G., Ayık, H., Howie, J.M., On factorisations and generators in transformation semigroups, Antalya Algebra Days VII, 18-22 May(2005).
 • Ayık, H., Ayık, G., Howie, J.M., Ünlü, Y., The Structure of Elements in Finite Full Transformation Semigroups, Antalya Algebra Days VII, 18 - 22 May(2005).
 • Ayık, G., Ayık, H., Ünlü, Y., Bazı Yarıgrup Ailelerinin Sonlu Takdimedilebilirliği, XVII. Ulusal Matematik Sempozyumu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, 23 - 26 Ağustos, (2004).
 • Ayık, H., On Semigroup Presentations, Antalya Algebra Days III, Antalya, May 28 - June 1, (2003).
 • Ayık, H., Presentations for S and S/ρ from a Given Presentation ρ & Embedding into Inefficient Semigroups, Seminar, University of St Andrews, Scotland, 31 July, (2003).
 • Ayık, H., Semigroup Presentation and Adian Graphs, Seminar, University of St Andrews, Scotland, 30 July, (2003).
 • Campbell, C., Ayık, H., O'Connor, J., Ruskuc, N., The semigroup Efficiency of Direct Powers of Groups, International Conference on Semigroups, University of Minho, Braga Portugal, 18 - 23 June, (1999).
 • Ayık, H., Ruskuc, N., Generators and Relations of Rees Matrix Semigroups, International Conference On Algorithmic Problems In Groups And Semigroups, University of Nebraska, Lincoln, USA, 11 - 15 May, (1999).
 • Campbell, C., Ayık, H., O'Connor, J., Ruskuc, N., The Semigroup Efficiency of Groups, International Conference On Algorithmic Problems In Groups And Semigroups, University of Nebraska, Lincoln, USA, 11 - 15 May, (1998).
 • Campbell, C., Ayık, H., O'Connor, J., Ruskuc, N., On the Efficiency of Wreath Products of Groups, Groups Korea 98, Pulsan National University, 10 - 16 August, (1998).
 • Ayık, H., Efficiency of Semigroups, Conference On Semigroups And Applications, University of St Andrews, Scotland, 2 - 9 July, (1997).

Üyelikler

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Mavruk, S., Sıra-Koruyan Dönüşümler Yarıgrubunun Verimli Alt Yarıgrupları, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitütsü, (2018) .
 • Yardım, H., Değişmeli yarıgrupların sıfır bölen grafiği, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2016) .
 • Aksoy, S., Kısıtlanmış dönüşüm yarıgruplarının doğurayları, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2016) .
 • Benlice, M., Yerine-yazma sistemleri ve yarıgruplar, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2014) .
 • Balıkçı, İ., Yarıgrupların otomorfizmleri ve takdimler, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2012) .
 • Bugay, L., Yarıgrupların Bruck-Reilly Genişlemelerinin Sonlu Takdim edilebilirliği, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2010) .
 • Toker, K., Bazı Yarıgrup Yapılarının Sonlu Takdim Edilebilirliği, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2008).
 • Koç, M., Transformasyon Yarıgruplarının Doğurayları ve Rankı, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, (2005).
 • Çimen, H.İ., Otomatik Gruplar ve Yarıgruplar, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, (2004).

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Şenol (Yağcı), M., Yarıgrupların İkinci Homolojisi ve Etkinlik, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2018) .
 • Toker, K., Yarıgrupların sıfır bölen grafiği, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsüü, (2017) .
 • Bugay, L., Bazı dönüşüm yarıgruplarının doğurayları ve rankları, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2015) .
 • Çinar, F., Bazı dönüşüm yarıgruplarının doğurayları ve rankı, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2011) .
 • Koç, M., Sonlu Sıra Koruyan Dönüşümlerin Orbitleri, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2010) .
 • Çalışkan, B., Bazı Yarıgrup Aileleri ve Yapıları İçin Sonluluk Koşulları ve Etkinlik, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2008).

Yararlı Linkler