Bu sayfalardaki bilgilerin çoğu bir veritabanında saklanmakta olup bu veritabanı sürekli güncellenmektedir.
 
Çukurova Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü

                                        Adana/TÜRKİYE  Doç. Dr. Dilek Ersalan
ABD: Cebir ve Sayılar Teorisi
Doç. Dr. Dilek Ersalan - Matematik Bölümü - Çukurova Üniversitesi


Çukurova Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü
01330, Adana/TÜRKİYE
Çalışma Alanları : Lie Cebirleri
E-Posta: dilekah
Telefon: 0322 3386084/2574
Bu Hafta Ders ProgramımÖzgeçmiş
Doğum yeri ve tarihi Adana, 1977    
Öğrenim Durumu Lisans 1999 Çukurova Üniversitesi
  Yüksek Lisans 2001 Çukurova Üniversitesi
  Doktora 2006 Çukurova Üniversitesi
İş Deneyimi Arş. Gör. 1999 - 2006 Çukurova Üniversitesi
  Öğretim Görevlisi Dr. 2006 - 2011 Çukurova Üniversitesi

Yayınlar

 • Esmerligil, Z., Ersalan, D., Ekici, N., Ideals and primitive elements of some relatively free Lie algebras, SPRINGERPLUS, Vol 5 (2016) 2-8.
 • Ersalan, D., The Structure of the Lie Algebra γn(F)/[ γn(F), F'], International Journal of Pure and Applied Mathematics, 105 (2015) 127-131.
 • Ersalan, D., Esmerligil, Z., Primitive Elements and Preimage of Primitive Sets of Free Lie Algebras, International Journal of Pure and Applied Mathematics, 95/4 (2014) 535-541.
 • Ersalan, D., Esmerligil, Z., Delta Primitive Elements of Free Metabelian Lie Algebras, Mathematical Sciences and Applications E-Notes, 1/2 (2013) 51-55.
 • Ersalan, D., Onat, M., Serbest Lie Cebirlerinin Modül Parçalanışları, Ç.Ü. Fen ve Müh. Bilimleri Dergisi, 28/1 (2012) 32-41.
 • Esmerligil, Z., Ersalan, D., Ekici, N., Test rank of F/R' Lie algebras, International Journal of Algebra and Computation, 16 (2006) 817-825.
 • Ersalan, D., Almost Primitive and Test Elements of Free Color Lie Superalgebra, International Journal of Pure and Applied Mathematics, 30 (2006) 103-108.
 • Ersalan, D., Generic elements of Free Color Lie Superalgebras, International Journal of Pure and Applied Mathematics, 20 (2006) 573-580.
 • Ersalan, D., Ekici, N., Serbest Polinilpotent Lie Cebirlerinin Üretici Kümeleri, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 12 (2001) 18-26.

Bildiriler

 • Ersalan, D., Ekici, N., The Structure of the Lie Algebra γn(F)/[ γn(F), F'], IECMSA 2015 4rd Int. Euroasian Conference of Math. Sci. and Applications, Athens, GREECE, (2015).
 • Ersalan, D., Esmerligil, Z., Primitive Elements and Preimage of Primitive sets of Free Lie Algebras, IECMSA-2013 2nd Int. Eurasian Conference On Math. Sci. and Appl. Sarajevo, BOSNIA and HERZEGOVINA, (2013).
 • Ersalan, D., Esmerligil, Z., D-Primitive Elements of Free Metabelian Lie Algebras, IECMSA-2012 First Int. Eurasian Conference On Math. Sciences and Applications, Prishtine, KOSOVO, (2012).
 • Özkurt, Z., Ersalan, D., Ekici, N., Dieudonne Determinantının Serbest Lie Cebirlerindeki Uygulamaları: Taşınamayan Üreteç Kümelerini Belirleme, XIX. Ulusal Matematik Sempozyumu, Kütahya, 22-25 Ağustos, (2006).
 • Ersalan, D., Taşınamayan Primitif Elemanlar ve Serbest Metabelyen Lie Cebirlerinin Takdimleri,XVIII. Ulusal Matematik Sempozyumu, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul, 05-08 Eylül, (2005).
 • Ersalan, D., Ekici, N., Serbest Color Lie Süpercebirlerinin Otomorfizmleri İçin Bir Kriter, XVI. Ulusal Matematik Sempozyumu, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, 10-12 Eylül, (2003).
 • Ersalan, D., Ekici, N., Serbest Lie Cebirlerinin Üreteçleri, Palandöken Matematik Günleri, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 28-30 Haziran, (2001).

Üyelikler

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Alwaleedi, A., Bazı Serbest Lie Cebirlerinin Otomorfizmaları ve Test Elemanları, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2019) .
 • Onat, M., Serbest Lie Cebirlerinin Modül parçalanışları, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2012) .