Bu sayfalardaki bilgilerin çoğu bir veritabanında saklanmakta olup bu veritabanı sürekli güncellenmektedir.
 
Çukurova Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü

                                        Adana/TÜRKİYE  Dr. Öğrt. Üyesi Nergiz Poyraz
ABD: Geometri
Dr. Öğrt. Üyesi Nergiz Poyraz - Matematik Bölümü - Çukurova Üniversitesi


Çukurova Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü
01330, Adana/TÜRKİYE
Çalışma Alanları : Diferensiyel Geometri
E-Posta: nonen
Telefon: +90 322 3386060 / 2486.15
Bu Hafta Ders ProgramımÖzgeçmiş
Doğum yeri ve tarihi    
Öğrenim Durumu Lisans 2009 Balıkesir Üniversitesi
  Yüksek Lisans 2012 Çukurova Üniversitesi
  Doktora 2018 Çukurova Üniversitesi
İş Deneyimi Araştırma Görevlisi 2011-2019 Çukurova Üniversitesi
  Dr. Öğrt. Üyesi 2019 Çukurova Üniversitesi
İdari Görevler Geometri ABD Başkanı 2019- Ç.Ü. Matematik Bölümü

Yayınlar

  • Önen, N., Doğan, B., Yaşar, E., Chen Inequalities on Lightlike Hypersurface of a Lorentzian Manifold with Semi-Symmetric Metric Connection, International Electronic Journal of Geometry, Vol 1 (2017) 1-14.
  • Önen, N., Yaşar, E., Lightlike Hypersurfaces of a Golden Semi-Riemannian Manifold, MEDITERRANEAN JOURNAL OF MATHEMATICS, Vol 14 (2017) 204-224.
  • Önen, N., Yaşar, E., CHEN-LIKE INEQUALITIES ON LIGHTLIKE HYPERSURFACE OF A LORENTZIAN PRODUCT MANIFOLD WITH QUARTER-SYMMETRIC NONMETRIC CONNECTION, Kragujevac Journal of Mathematics, No 2 (2016) 146-164.
  • (Kılıç) Bayram, B., Önen, N., Curves of Restricted Type in Euclidean Spaces, Mathematica Moravica, Vol 18 (1) (2014) 89-98.
  • (Kılıç) Bayram, B., Arslan, K., Önen, N., Bulca, B., Coordinate Finite Type Rotational Surfaces in Euclidean Spaces, FILOMAT, Vol. 28 (2014) 2131-2140.