Bu sayfalardaki bilgilerin çoğu bir veritabanında saklanmakta olup bu veritabanı sürekli güncellenmektedir.
 
Çukurova Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü

                                        Adana/TÜRKİYE  Doç. Dr. Zeynep Özkurt
Doç. Dr. Zeynep Özkurt - Matematik Bölümü - Çukurova Üniversitesi


Çukurova Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü
01330, Adana/TÜRKİYE
E-Posta: zyapti
Telefon: 0322 3386084/3633
Çalışma Alanları : Cebir,Lie cebirleriÖzgeçmiş
Doğum yeri ve tarihi Adana, 1975    
Öğrenim Durumu Lisans 1998 Çukurova Üniversitesi
  Yüksek Lisans 2000 Çukurova Üniversitesi
  Doktora 2007 Çukurova Üniversitesi
İş Deneyimi Araştırma Görevlisi 2000 - 2007 Çukurova Üniversitesi
  Yard. Doç. Dr. 2007 - 2017 Çukurova Üniversitesi
  Doç. Dr. 2017 - Çukurova Üniversitesi

Yayınlar

 • Özkurt, Z., Ekici, N., Abelian Product of Free Abelian and Free Lie Algebras, Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics (doi:10.15672/HJMS.2017.455), (2017) .
 • Özkurt, Z., Orbits and Test Elements in Free Leibniz Algebras of Rank Two, Communication in Algebra, Vol.43 No.8 (2015) 3534-3544.
 • Özkurt, Z., Taş, T., Serbest İdeal Halkası Üzerindeki Modüller, Ç.Ü.Fen ve Mühendislik bilimleri dergisi, 30/1 (2013) 133-138.
 • Özkurt, Z., Karaçiçek, A., Serbest Leibniz Cebirleri ve Alt Cebirleri, Ç.Ü.Fen ve Mühendislik bilimleri dergisi, 23/1 (2010) 70-76.
 • Özkurt, Z., Ekici, N., An Application of the Dieudonné Determinant: Detecting Non-tame Automorphisms, Journal of Lie Theory, Vol.18, No.1 (2008) 205-214.
 • Özkurt, Z., Primitive Lifting of Some Elements in Free Nilpotent Lie Algebras, International Journal of Pure and Applied Mathematics, Vol:30 (2006) 33-42.
 • Özkurt, Z., Primitive Lifting in Free Nilpotent Lie Algebras, International Journal of Pure and Applied Mathematics, Vol:32 (2006) 457-465.
 • Özkurt, Z., Boral, M., Bir Esas İdeal Bölgesi Üzerindeki Sonlu Doğurulmuş Bir Modülün Direk Parçalanışı, Ç.Ü Fen ve Müh. Bil. Dergisi, (2001) .

Bildiriler

 • Özkurt, Z., Orbits and Test Elements in Free Leibniz Algebras of Rank Two, XVII.Antalya Algebra Days,İzmir/Türkiye 20-24 Mayıs, (2015(33)).
 • Özkurt, Z., Test Elements of Free Metabelian Leibniz Algebras, 4 th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications,Atina YUNANİSTAN, 31 Ağustos-4 Eylül(2015).
 • Özkurt, Z., Ekici, N., Subalgebras of Metabelian Product of Free Abelian Lie Algebras, 3rd Int.Eurasian Conf. On Math. Sci. And Applications, Viyana, AVUSTURYA, 25-28 Ağustos, (2014)73.
 • Özkurt, Z., Ekici, N., The Orbit Problem of A Finitely Generated Lie Algebra, 2nd International Eurasıan Conference on Mathematical Sciences and Applications(IECMSA), (2013).
 • Özkurt, Z., Ersalan, D., Ekici, N., Dieudonne Determinantının Serbest Lie Cebirlerindeki Uygulamaları: Taşınamayan Üreteç Kümelerini Belirleme, XIX. Ulusal Matematik Sempozyumu, Kütahya, 22-25 Ağustos, (2006).
 • Özkurt, Z., Ekici, N., Serbest Metabelyen Lie Cebirlerinde Primitif Taşınabilirlik, XVIII. Ulusal Matematik Sempozyumu, (2005).

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Taş, T., Serbest İdeal Halkaları üzerinde Modüller, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2013).
 • Karaçiçek, A., Serbest Leibniz Cebirleri ve Alt Cebirleri, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2010).
 • Hanaç, E., Serbest Leibniz Cebirlerinin Otomorfizmleri, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2010).