Bu sayfalardaki bilgilerin çoğu bir veritabanında saklanmakta olup bu veritabanı sürekli güncellenmektedir.
 
Çukurova Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü

                                        Adana/TÜRKİYE  Doç. Dr. Zeynep Özkurt
ABD: Cebir ve Sayılar Teorisi
Doç. Dr. Zeynep Özkurt - Matematik Bölümü - Çukurova Üniversitesi


Çukurova Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü
01330, Adana/TÜRKİYE
Çalışma Alanları : Cebir,Lie cebirleri
E-Posta: zyapti
Telefon: 0322 3386084/3633
Bu Hafta Ders ProgramımÖzgeçmiş
Doğum yeri ve tarihi Adana, 1975    
Öğrenim Durumu Lisans 1998 Çukurova Üniversitesi
  Yüksek Lisans 2000 Çukurova Üniversitesi
  Doktora 2007 Çukurova Üniversitesi
İş Deneyimi Araştırma Görevlisi 2000 - 2007 Çukurova Üniversitesi
  Yard. Doç. Dr. 2007 - 2017 Çukurova Üniversitesi
  Doç. Dr. 2017 - Çukurova Üniversitesi

Yayınlar

 • Özkurt, Z., Taş, T., Automorphisms of free metabelian Leibniz algebras of rank three., Turkish J. Math, 43/5 (2019) 2262-2274.
 • Özkurt, Z., Ekici, N., Abelian Product of Free Abelian and Free Lie Algebras, Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics (doi:10.15672/HJMS.2017.455), 47(2) (2018) 331-337..
 • Özkurt, Z., Orbits and Test Elements in Free Leibniz Algebras of Rank Two, Communication in Algebra, Vol.43 No.8 (2015) 3534-3544.
 • Özkurt, Z., Taş, T., Serbest İdeal Halkası Üzerindeki Modüller, Ç.Ü.Fen ve Mühendislik bilimleri dergisi, 30/1 (2013) 133-138.
 • Özkurt, Z., Karaçiçek, A., Serbest Leibniz Cebirleri ve Alt Cebirleri, Ç.Ü.Fen ve Mühendislik bilimleri dergisi, 23/1 (2010) 70-76.
 • Özkurt, Z., Ekici, N., An Application of the Dieudonné Determinant: Detecting Non-tame Automorphisms, Journal of Lie Theory, Vol.18, No.1 (2008) 205-214.
 • Özkurt, Z., Primitive Lifting of Some Elements in Free Nilpotent Lie Algebras, International Journal of Pure and Applied Mathematics, Vol:30 (2006) 33-42.
 • Özkurt, Z., Primitive Lifting in Free Nilpotent Lie Algebras, International Journal of Pure and Applied Mathematics, Vol:32 (2006) 457-465.
 • Özkurt, Z., Boral, M., Bir Esas İdeal Bölgesi Üzerindeki Sonlu Doğurulmuş Bir Modülün Direk Parçalanışı, Ç.Ü Fen ve Müh. Bil. Dergisi, (2001) .

Bildiriler

 • Özkurt, Z., Test Elements of Free Metabelian Leibniz Algebras, 4 th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications,Atina YUNANİSTAN, 31 Ağustos-4 Eylül(2015).
 • Özkurt, Z., Orbits and Test Elements in Free Leibniz Algebras of Rank Two, XVII.Antalya Algebra Days,İzmir/Türkiye 20-24 Mayıs, (2015)32-33.
 • Özkurt, Z., Ekici, N., Subalgebras of Metabelian Product of Free Abelian Lie Algebras, 3rd Int.Eurasian Conf. On Math. Sci. And Applications, Viyana, AVUSTURYA, 25-28 Ağustos, (2014)73.
 • Özkurt, Z., Ekici, N., The Orbit Problem of A Finitely Generated Lie Algebra, 2nd International Eurasıan Conference on Mathematical Sciences and Applications(IECMSA), (2013).
 • Özkurt, Z., Ersalan, D., Ekici, N., Dieudonne Determinantının Serbest Lie Cebirlerindeki Uygulamaları: Taşınamayan Üreteç Kümelerini Belirleme, XIX. Ulusal Matematik Sempozyumu, Kütahya, 22-25 Ağustos, (2006).
 • Özkurt, Z., Ekici, N., Serbest Metabelyen Lie Cebirlerinde Primitif Taşınabilirlik, XVIII. Ulusal Matematik Sempozyumu, (2005).

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Özbilen, N., Serbest birleşmeli cebirlerin alt cebirleri, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2018) .
 • Taş, T., Serbest İdeal Halkaları üzerinde Modüller, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2013).
 • Karaçiçek, A., Serbest Leibniz Cebirleri ve Alt Cebirleri, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2010).
 • Hanaç, E., Serbest Leibniz Cebirlerinin Otomorfizmleri, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2010).