Bu sayfalardaki bilgilerin çoğu bir veritabanında saklanmakta olup bu veritabanı sürekli güncellenmektedir.
 
Çukurova Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü

                                        Adana/TÜRKİYE  Dr. Öğrt. Üyesi Leyla Bugay
Dr. Öğrt. Üyesi Leyla Bugay - Matematik Bölümü - Çukurova Üniversitesi


Çukurova Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü
01330, Adana/TÜRKİYE
E-Posta: ltanguler
Telefon: 3386084/2447-15
Çalışma Alanları : Dönüşüm YarıgruplarıÖzgeçmiş
Doğum yeri ve tarihi Adana, 1984    
Öğrenim Durumu Lisans 2006 Çukurova Üniversitesi
  Yüksek Lisans 2010 Çukurova Üniversitesi
  Doktora 2015 Çukurova Üniversitesi
İş Deneyimi Ar.Gör. 2007- 2015 Çukurova Üniversitesi
  Yard. Doç. Dr. 2015 - Çukurova Üniversitesi
Burslar ve Ödüller TÜBİTAK-Bideb 2007 Yurt İçi Doktora Bursu

Yayınlar

  • Ayık, H., Bugay, L., Generating sets of finite transformation semigroups PK(n,r) and K(n,r), Communications in Algebra, 43:2 (2015) 412--422.
  • Şenol (Yağcı), M., Bugay, L., Ayık, H., On the second homology of the Schutzenberger product of monoids, Turkish Journal of Mathematics, 39:5 (2015) 763--772.
  • Bugay, L., Kelekci, O., On transformations of index 1, Turkish Journal of Mathematics, 38/3 (2014) 419-425.
  • Ayık, H., Bugay, L., Generating Sets in Some Semigroups of Order-Preserving Transformations on a Finite Set, Southeast Asian Bulletin of Mathematics, 38 (2014) 163--172.
  • Ayık, H., Bugay, L., Generating Sets of Strictly Order-Preserving Transformation Semigroups on a Finite Set, Bulletin of the Korean Math. Society, 51/4 (2014) 1055--1062.
  • Ayık, G., Ayık, H., Bugay, L., Kelekci, O., Generating Sets of Finite Singular Transformation Semigroups, Semigroup Forum, 86 (1) (2013) 59-66.
  • Bugay, L., Yarıgrupların Bruck-Reilly Genişlemelerinin Sonlu Takdim edilebilirliği, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2010) .

Bildiriler

  • Bugay, L., Ayık, H., Bazı Sonlu Sıra-Koruyan Dönüşüm Yarıgruplarının Doğuray Kümeleri, XXVI. Ulusal Matematik Sempozyumu, DİCLE(2013).
  • Bugay, L., Ayık, G., Ayık, H., Kelekci, O., Sonlu Tekil Dönüşüm Yarıgruplarının Doğuray Kümeleri,, XXV. Ulusal Matematik Sempozyumu, NİĞDE(2012).