Bu sayfalardaki bilgilerin çoğu bir veritabanında saklanmakta olup bu veritabanı sürekli güncellenmektedir.
 
Çukurova Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü

                                        Adana/TÜRKİYE  Dr. Öğrt. Üyesi Leyla Bugay
Dr. Öğrt. Üyesi Leyla Bugay - Matematik Bölümü - Çukurova Üniversitesi


Çukurova Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü
01330, Adana/TÜRKİYE
E-Posta: ltanguler
Telefon: 3386084/2447-15
Çalışma Alanları : Dönüşüm Yarıgrupları
Bu Hafta Ders ProgramımÖzgeçmiş
Doğum yeri ve tarihi Adana, 1984    
Öğrenim Durumu Lisans 2006 Çukurova Üniversitesi
  Yüksek Lisans 2010 Çukurova Üniversitesi
  Doktora 2015 Çukurova Üniversitesi
İş Deneyimi Ar.Gör. 2007- 2015 Çukurova Üniversitesi
  Dr. Öğretim Üyesi 2016- Çukurova Üniversitesi
Burslar ve Ödüller TÜBİTAK-Bideb 2007 Yurt İçi Doktora Bursu

Yayınlar

 • Bugay, L., Ayık, H., Şenol (Yağcı), M., Combinatorial results for semigroups of order-preserving and A-decreasing finite transformations, Bull. Malays. Math Society, 42 (2019) 921-932.
 • Bugay, L., Ayık, H., Generating sets of certain finite subsemigroups of monotone partial bijections., Turkish Journal of Mathematics, 42 (2018) 2270-2278.
 • Bugay, L., Ayık, H., Şenol (Yağcı), M., The ranks of certain semigroups of partial isometries, Semigroup Forum, 97 (2018) 214-222.
 • Şenol (Yağcı), M., Bugay, L., Ayık, H., On the second homology of the Schutzenberger product of monoids, Turkish Journal of Mathematics, 39:5 (2015) 763--772.
 • Ayık, H., Bugay, L., Generating sets of finite transformation semigroups PK(n,r) and K(n,r), Communications in Algebra, 43:2 (2015) 412--422.
 • Ayık, H., Bugay, L., Generating Sets in Some Semigroups of Order-Preserving Transformations on a Finite Set, Southeast Asian Bulletin of Mathematics, 38 (2014) 163--172.
 • Ayık, H., Bugay, L., Generating Sets of Strictly Order-Preserving Transformation Semigroups on a Finite Set, Bulletin of the Korean Math. Society, 51/4 (2014) 1055--1062.
 • Bugay, L., Kelekci, O., On transformations of index 1, Turkish Journal of Mathematics, 38/3 (2014) 419-425.
 • Ayık, G., Ayık, H., Bugay, L., Kelekci, O., Generating Sets of Finite Singular Transformation Semigroups, Semigroup Forum, 86 (1) (2013) 59-66.
 • Bugay, L., Yarıgrupların Bruck-Reilly Genişlemelerinin Sonlu Takdim edilebilirliği, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2010) .

Bildiriler

 • Bugay, L., The Structure of All Generating Sets of Certain Monotone Partial Transformation Subsemigroups, International Conference on Mathematical Advances and Applications. ICOMAA. İSTANBUL, (2018).
 • Bugay, L., Generating sets and ranks of certain subsemigroups of monotone transformations., XX. Antalya Algebra Days . İZMİR, (2018).
 • Bugay, L., Ranks and generating sets of certain semigroups of partial isometries., INTERNATIONAL CONFERENCE ON SEMIGROUPS. PORTEKİZ-LİSBON, (2018).
 • Bugay, L., The cardinal and Idempotent Number of Order-preserving and A-increasing Finite Transformations Semigroup., 5th INTERNATIONAL CONFERENCE on RECENT ADVANCES in PURE AND APPLIED MATHEMATICS (ICRAPAM) TRABZON, (2018).
 • Bugay, L., A general approach to find generating sets ofcertain finite subsemigroups of symmetric inverse semigroup., International Conference on Pure and Applied Mathematics ICPAM-VAN, (2018).
 • Bugay, L., THE METHOD TO FIND GENERATING SETS OF CERTAIN SUBSEMIGROUPS OF ORDER-PRESERVING PARTIAL BIJECTIONS., International Conference on Mathematical Studies and Applications. KARAMAN, (2018).
 • Bugay, L., THE RANKS OF CERTAIN SUBSEMIGROUPS OF ORDER- PRESERVING PARTIAL ISOMETRIES., International Conference on Mathematical Studies and Applications. KARAMAN, (2018).
 • Bugay, L., Bazı Sıra-Koruyan Kesin Kısmi Dönüsüm Yarıgruplarının Doguray Kümeleri., IV.Kadın Matematikçiler dernegi Çalıstayı , ANKARA, (2017).
 • Bugay, L., Generating sets of finite transformation semigroups PK(n,r) and K(n,r)., XIX. Antalya Algebra Days (İZMİR), (2017).
 • Bugay, L., Ayık, H., Bazı Sonlu Sıra-Koruyan Dönüşüm Yarıgruplarının Doğuray Kümeleri, XXVI. Ulusal Matematik Sempozyumu, DİCLE(2013).
 • Bugay, L., Ayık, G., Ayık, H., Kelekci, O., Sonlu Tekil Dönüşüm Yarıgruplarının Doğuray Kümeleri,, XXV. Ulusal Matematik Sempozyumu, NİĞDE(2012).

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Babaarslan, K.D., Dönüşüm Yarıgruplarında Bazı Özel Ranklar, Çukurova Üniversitesi, (2019).