Bu sayfalardaki bilgilerin çoğu bir veritabanında saklanmakta olup bu veritabanı sürekli güncellenmektedir.
 
Çukurova Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü

                                        Adana/TÜRKİYE  Dr. Öğrt. Üyesi Leyla Bugay
ABD: Cebir ve Sayılar Teorisi
Dr. Öğrt. Üyesi Leyla Bugay - Matematik Bölümü - Çukurova Üniversitesi


Çukurova Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü
01330, Adana/TÜRKİYE
Çalışma Alanları : Dönüşüm Yarıgrupları
E-Posta: ltanguler
Telefon: 3386084/2447-15
Bu Hafta Ders ProgramımÖzgeçmiş
Doğum yeri ve tarihi Adana, 1984    
Öğrenim Durumu Lisans 2006 Çukurova Üniversitesi
  Yüksek Lisans 2010 Çukurova Üniversitesi
  Doktora 2015 Çukurova Üniversitesi
İş Deneyimi Ar.Gör. 2007- 2015 Çukurova Üniversitesi
  Dr.Öğrt. Üyesi 2016- Çukurova Üniversitesi
Burslar ve Ödüller TÜBİTAK-Bideb 2007 Yurt İçi Doktora Bursu

Yayınlar

 • Bugay, L., Ayık, H., Şenol (Yağcı), M., Combinatorial results for semigroups of order-preserving and A-decreasing finite transformations, Bull. Malays. Math Society, 42 (2019) 921-932.
 • Bugay, L., Ayık, H., Generating sets of certain finite subsemigroups of monotone partial bijections., Turkish Journal of Mathematics, 42 (2018) 2270-2278.
 • Bugay, L., Ayık, H., Şenol (Yağcı), M., The ranks of certain semigroups of partial isometries, Semigroup Forum, 97 (2018) 214-222.
 • Şenol (Yağcı), M., Bugay, L., Ayık, H., On the second homology of the Schützenberger product of monoids, Turkish Journal of Mathematics, 39:5 (2015) 763--772.
 • Ayık, H., Bugay, L., Generating sets of finite transformation semigroups PK(n,r) and K(n,r), Communications in Algebra, 43:2 (2015) 412--422.
 • Ayık, H., Bugay, L., Generating Sets in Some Semigroups of Order-Preserving Transformations on a Finite Set, Southeast Asian Bulletin of Mathematics, 38 (2014) 163--172.
 • Ayık, H., Bugay, L., Generating Sets of Strictly Order-Preserving Transformation Semigroups on a Finite Set, Bulletin of the Korean Math. Society, 51/4 (2014) 1055--1062.
 • Bugay, L., Kelekci, O., On transformations of index 1, Turkish Journal of Mathematics, 38/3 (2014) 419-425.
 • Ayık, G., Ayık, H., Bugay, L., Kelekci, O., Generating Sets of Finite Singular Transformation Semigroups, Semigroup Forum, 86 (1) (2013) 59-66.
 • Bugay, L., Yarıgrupların Bruck-Reilly Genişlemelerinin Sonlu Takdim edilebilirliği, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2010) .

Bildiriler

 • Bugay, L., The Structure of All Generating Sets of Certain Monotone Partial Transformation Subsemigroups, International Conference on Mathematical Advances and Applications. ICOMAA. İSTANBUL, (2018).
 • Bugay, L., Generating sets and ranks of certain subsemigroups of monotone transformations., XX. Antalya Algebra Days . İZMİR, (2018).
 • Bugay, L., Ranks and generating sets of certain semigroups of partial isometries., INTERNATIONAL CONFERENCE ON SEMIGROUPS. PORTEKİZ-LİSBON, (2018).
 • Bugay, L., The cardinal and Idempotent Number of Order-preserving and A-increasing Finite Transformations Semigroup., 5th INTERNATIONAL CONFERENCE on RECENT ADVANCES in PURE AND APPLIED MATHEMATICS (ICRAPAM) TRABZON, (2018).
 • Bugay, L., A general approach to find generating sets ofcertain finite subsemigroups of symmetric inverse semigroup., International Conference on Pure and Applied Mathematics ICPAM-VAN, (2018).
 • Bugay, L., THE METHOD TO FIND GENERATING SETS OF CERTAIN SUBSEMIGROUPS OF ORDER-PRESERVING PARTIAL BIJECTIONS., International Conference on Mathematical Studies and Applications. KARAMAN, (2018).
 • Bugay, L., THE RANKS OF CERTAIN SUBSEMIGROUPS OF ORDER- PRESERVING PARTIAL ISOMETRIES., International Conference on Mathematical Studies and Applications. KARAMAN, (2018).
 • Bugay, L., Bazı Sıra-Koruyan Kesin Kısmi Dönüsüm Yarıgruplarının Doguray Kümeleri., IV.Kadın Matematikçiler dernegi Çalıstayı , ANKARA, (2017).
 • Bugay, L., Generating sets of finite transformation semigroups PK(n,r) and K(n,r)., XIX. Antalya Algebra Days (İZMİR), (2017).
 • Bugay, L., Ayık, H., Bazı Sonlu Sıra-Koruyan Dönüşüm Yarıgruplarının Doğuray Kümeleri, XXVI. Ulusal Matematik Sempozyumu, DİCLE(2013).
 • Bugay, L., Ayık, G., Ayık, H., Kelekci, O., Sonlu Tekil Dönüşüm Yarıgruplarının Doğuray Kümeleri,, XXV. Ulusal Matematik Sempozyumu, NİĞDE(2012).

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Babaarslan, K.D., Dönüşüm Yarıgruplarında Bazı Özel Ranklar, Çukurova Üniversitesi, (2019).