Bu sayfalardaki bilgilerin çoğu bir veritabanında saklanmakta olup bu veritabanı sürekli güncellenmektedir.
 
Çukurova Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü

                                        Adana/TÜRKİYE  Prof. Dr. Ali Arslan Özkurt
ABD: Topoloji
Prof. Dr. Ali Arslan Özkurt - Matematik Bölümü - Çukurova Üniversitesi


Çukurova Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü
01330, Adana/TÜRKİYE
Çalışma Alanları : Cebirsel Topoloji, kompakt dönüşüm grupları
E-Posta: aozkurt
Telefon:
Bu Hafta Ders ProgramımÖzgeçmiş
Doğum yeri ve tarihi Adana, 1974    
Öğrenim Durumu Lisans 1997 Çukurova Üniversitesi
  Yüksek Lisans 2000 Çukurova Üniversitesi
  Doktora 2005 Çukurova Üniversitesi
İş Deneyimi Araştırma Görevlisi 1999 - 2005 Çukurova Üniversitesi
  Öğrt. Gör. Dr. 2005 - 2007 Çukurova Üniversitesi
  Yard. Doç. Dr. 2007 - 2010 Çukurova Üniversitesi
  Doç. Dr. 2010 - 2015 Çukurova Üniversitesi
  Prof. Dr. 2015- Çukurova Üniversitesi
İdari Görevler Bölüm Başkan Yardımcısı 2016-2019 Ç.Ü. Matematik Bölümü
  Müdür Yardımcısı 2017 - Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü
  Bölüm Başkanı 2019- Ç.Ü. Matematik Bölümü

Yayınlar

 • Onat, M., Özkurt, A.A., Borel's Fixed Point Theorem For Finite Dimensional Compact Abelian Groups, Indian J. Pure and Appl. Math, 50 (1) (2019) 171-179.
 • Karapınar, D., Özkurt, A.A., A description for the compactification of the orbit space, Turkish Journal of Mathematics, 43 (2019) 2025-2031.
 • Özkurt, A.A., Onat, M., The localization theorem for finite-dimensional compact group actions, Turkish Journal of Mathematics, Vol 42 (2018) 1556-1565.
 • Eren (Kınacı), S., Özkurt, A.A., A note on S1 equivariant maps between 3-spheres, Bull. Math. Soc. Sci. Math. Roumanie, 58 (106) No:2 (2015) 161-166.
 • Özkurt, A.A., Some generalizations of local continuity in ideal topological spaces, Sci. Stud. Res. Ser. Math. Inform., v.24. No.1 (2014) 75-80.
 • Özkurt, A.A., On the equivariant cohomology algebra for solenoidal actions, Turkish Journal of Mathematics, v.38. no.6 (2014) 1081-1089.
 • Özkurt, A.A., Dönmez, D., On the torus cobordant cohomology spheres, Proc. Ind. Acad. Sciences, v.119. No.1 (2009) 101-108.
 • Kuyucu, F., Noiri, T., Özkurt, A.A., A Note On w-I-Continuous Functions, Acta Math. Hungar., 119(4) (2008) 393-400.
 • Özkurt, A.A., Dönmez, D., Pro Torus Actions on Poincare Duality Spaces, Proc. Ind. Acad. Sci, v .116 .No. 3 (2006) 293-298.
 • Özkurt, A.A., Dönmez, D., Grup Etkilerinin Deformasyonu, Ç.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 14/2 (2006) 46-52.
 • Özkurt, A.A., Torus cobordant complex projective spaces, Note Mat., (26) n.1 (2006) 169-171.
 • Özkurt, A.A., Notes on the continuity in ideal topological spaces, International Journal of Pure and Applied Mathematics, 23 (3) (2005) 359-364.
 • Dönmez, D., Özkurt, A.A., G-cobordant Spheres, XVII. Ulusal Matematik Sempozyumu, (2004) 128-133.
 • Dönmez, D., Özkurt, A.A., Bazı Bölüm Uzaylarının Esas Grupları, Ç.Ü. Fen ve Müh. Bil. Dergisi, (2001) .

Bildiriler

 • Özkurt, A.A., Hilbert-Smith Conjecture and Equivariant Maps Between 3-Spheres with Circle Action, 6th International IFS and Contemporary Mathematics Conference, Mersin, Türkiye, 7-10 Haziran(2019).
 • Özkurt, A.A., Equivariantly formal solenoidal actions, 4th International Eurasian Conf. on Mathematical Sciences and Applications, Athens,Greece., (2015).
 • Özkurt, A.A., Pro-Torus Etkileri için Borel Kohomoloji Cebiri, XXIII. Ulusal Matematik Sempozyumu, Kayseri(2010).
 • Özkurt, A.A., Kompleks Projektif Uzaylar Üzerinde Lineer Torus Etkilerinin Denklikleri, XIX. Ulusal Matematik Sempozyumu, (2006).
 • Dönmez, D., Özkurt, A.A., Torus Kobordant Kohomoloji Küreler Üzerine, III. Ulusal Geometri sempozyumu, (2005).
 • Özkurt, A.A., Dönmez, D., Poincare Dualite Uzaylar Üzerinde Pro Torus Etkileri, XVIII. Ulusal Matematik Sempozyumu, (2005).
 • Dönmez, D., Özkurt, A.A., G-cobordant spheres, XVII. Ulusal Matematik sempozyumu, (2004).

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Eyidoğan, S., Fonksiyon Uzaylarında İstatistiksel Yakınsaklık, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, (2017).
 • Uyar, O., Evrensel Grobner Bazının Varlığının Bir Topolojik İspatı, Ç.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü, (2013).
 • Kınacı, S., Kompakt Grupların Projektif Limitleri, Ç.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü, (2011).
 • Uysal, Ş., Latis Sıralanmış 2-Bölünebilir Gruplar, Ç.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü, (2008).

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Onat, M., Kompakt Grup Etkilerinin Kohomoloji Teorisi, Çukurova Üniversitesi, (2018) .
 • Eren (Kınacı), S., Solenoidal Uzaylar Üzerindeki Kompakt Grup Etkileri, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2018).
 • Karapınar, D., Grup Etkilerinin Kompaktlamalara Genişlemesi, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2018).