Bu sayfalardaki bilgilerin çoğu bir veritabanında saklanmakta olup bu veritabanı sürekli güncellenmektedir.
 
Çukurova Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü

                                        Adana/TÜRKİYE  Prof. Dr. Ali Arslan Özkurt
Prof. Dr. Ali Arslan Özkurt - Matematik Bölümü - Çukurova Üniversitesi


Çukurova Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü
01330, Adana/TÜRKİYE
E-Posta: aozkurt
Telefon:
Derslerle İlgili Web Sayfası
Çalışma Alanları : Cebirsel Topoloji, kompakt dönüşüm grupları
Bu Hafta Ders ProgramımÖzgeçmiş
Doğum yeri ve tarihi Adana, 1974    
Öğrenim Durumu Lisans 1997 Çukurova Üniversitesi
  Yüksek Lisans 2000 Çukurova Üniversitesi
  Doktora 2005 Çukurova Üniversitesi
İş Deneyimi Araştırma Görevlisi 1999 - 2005 Çukurova Üniversitesi
  Öğrt. Gör. Dr. 2005 - 2007 Çukurova Üniversitesi
  Yard. Doç. Dr. 2007 - 2010 Çukurova Üniversitesi
  Doç. Dr. 2010 - 2015 Çukurova Üniversitesi
  Prof. Dr. 2015- Çukurova Üniversitesi
İdari Görevler Müdür Yardımcısı 2017 - Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü

Yayınlar

 • Onat, M., Özkurt, A.A., Borel's Fixed Point Theorem For Finite Dimensional Compact Abelian Groups, Indian J. Pure and Appl. Math, 50 (1) (2019) 171-179.
 • Özkurt, A.A., Onat, M., The localization theorem for finite-dimensional compact group actions, Turkish Journal of Mathematics, Vol 42 (2018) 1556-1565.
 • Eren (Kınacı), S., Özkurt, A.A., A note on S1 equivariant maps between 3-spheres, Bull. Math. Soc. Sci. Math. Roumanie, 58 (106) No:2 (2015) 161-166.
 • Özkurt, A.A., Some generalizations of local continuity in ideal topological spaces, Sci. Stud. Res. Ser. Math. Inform., v.24. No.1 (2014) 75-80.
 • Özkurt, A.A., On the equivariant cohomology algebra for solenoidal actions, Turkish Journal of Mathematics, v.38. no.6 (2014) 1081-1089.
 • Özkurt, A.A., Dönmez, D., On the torus cobordant cohomology spheres, Proc. Ind. Acad. Sciences, v.119. No.1 (2009) 101-108.
 • Kuyucu, F., Noiri, T., Özkurt, A.A., A Note On w-I-Continuous Functions, Acta Math. Hungar., 119(4) (2008) 393-400.
 • Özkurt, A.A., Dönmez, D., Pro Torus Actions on Poincare Duality Spaces, Proc. Ind. Acad. Sci, v .116 .No. 3 (2006) 293-298.
 • Özkurt, A.A., Dönmez, D., Grup Etkilerinin Deformasyonu, Ç.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 14/2 (2006) 46-52.
 • Özkurt, A.A., Torus cobordant complex projective spaces, Note Mat., (26) n.1 (2006) 169-171.
 • Özkurt, A.A., Notes on the continuity in ideal topological spaces, International Journal of Pure and Applied Mathematics, 23 (3) (2005) 359-364.
 • Dönmez, D., Özkurt, A.A., G-cobordant Spheres, XVII. Ulusal Matematik Sempozyumu, (2004) 128-133.
 • Dönmez, D., Özkurt, A.A., Bazı Bölüm Uzaylarının Esas Grupları, Ç.Ü. Fen ve Müh. Bil. Dergisi, (2001) .

Bildiriler

 • Özkurt, A.A., Equivariantly formal solenoidal actions, 4th International Eurasian Conf. on Mathematical Sciences and Applications, Athens,Greece., (2015).
 • Özkurt, A.A., Pro-Torus Etkileri için Borel Kohomoloji Cebiri, XXIII. Ulusal Matematik Sempozyumu, Kayseri(2010).
 • Özkurt, A.A., Kompleks Projektif Uzaylar Üzerinde Lineer Torus Etkilerinin Denklikleri, XIX. Ulusal Matematik Sempozyumu, (2006).
 • Dönmez, D., Özkurt, A.A., Torus Kobordant Kohomoloji Küreler Üzerine, III. Ulusal Geometri sempozyumu, (2005).
 • Özkurt, A.A., Dönmez, D., Poincare Dualite Uzaylar Üzerinde Pro Torus Etkileri, XVIII. Ulusal Matematik Sempozyumu, (2005).
 • Dönmez, D., Özkurt, A.A., G-cobordant spheres, XVII. Ulusal Matematik sempozyumu, (2004).

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Eyidoğan, S., Fonksiyon Uzaylarında İstatistiksel Yakınsaklık, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, (2017).
 • Uyar, O., Evrensel Grobner Bazının Varlığının Bir Topolojik İspatı, Ç.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü, (2013).
 • Kınacı, S., Kompakt Grupların Projektif Limitleri, Ç.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü, (2011).
 • Uysal, Ş., Latis Sıralanmış 2-Bölünebilir Gruplar, Ç.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü, (2008).

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Onat, M., Kompakt Grup Etkilerinin Kohomoloji Teorisi, Çukurova Üniversitesi, (2018) .
 • Eren (Kınacı), S., Solenoidal Uzaylar Üzerindeki Kompakt Grup Etkileri, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2018).
 • Karapınar, D., Grup Etkilerinin Kompaktlamalara Genişlemesi, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2018).