Bu sayfalardaki bilgilerin çoğu bir veritabanında saklanmakta olup bu veritabanı sürekli güncellenmektedir.
 
Çukurova Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü

                                        Adana/TÜRKİYE  Ar. Gör. Dr. Ayşe Çobankaya
ABD: Topoloji
Ar. Gör. Dr. Ayşe Çobankaya - Matematik Bölümü - Çukurova Üniversitesi


Çukurova Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü
01330, Adana/TÜRKİYE
Çalışma Alanları : Cebirsel Topoloji, Cebir
E-Posta: acaylak
Telefon: 3386084/2486-24
Bu Hafta Ders ProgramımÖzgeçmiş
Doğum yeri ve tarihi Isparta,1988    
Öğrenim Durumu Lisans 2008 Afyon Kocatepe Üniversitesi
  Yüksek Lisans 2011 Çukurova Üniversitesi
  Doktora 2018 Çukurova Üniversitesi

Yayınlar

  • Durğun, Y., Çobankaya (Çaylak), A., Proper classes generated by tau - closed submodules, ANALELE STIINTIFICE ALE UNIVERSITATII OVIDIUS CONSTANTA-SERIA MATEMATICA, 27(3) (2019) 83-95.
  • Çobankaya (Çaylak), A., Dönmez, D., Actions of some simple compact Lie groups on themselves, Proc. Ind. Acad. of Sciences- Math. Sci., Vol. 129 No 5 (2019) 66.
  • Dönmez, D., Çobankaya (Çaylak), A., Esas Grupoid ve Uygulamaları, Ç.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 26/1 (2011) 150-154.

Bildiriler

  • Çobankaya (Çaylak), A., Dönmez, D., Actions of some simple compact Lie Groups on themselves, IFSCOM 2017 4th Int. Intuition. Fuzzy Sets and Contemp. Math. Conf., İÇEL, TÜRKIYE, 3-7 Mayıs 2017, (2017) .
  • Çobankaya (Çaylak), A., Dönmez, D., Investigation of Some Properties of the Cohomology of SO(n) and Its Classifying Space, 5TH INTERNATIONAL EURASIAN CONF. ON MATH. SCIE. AND APP., Belgrade, SIRBISTAN, 16-19 Ağustos 2016, (2016) .