Bu sayfalardaki bilgilerin çoğu bir veritabanında saklanmakta olup bu veritabanı sürekli güncellenmektedir.
 
Çukurova Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü

                                        Adana/TÜRKİYE  Prof. Dr. Zerrin Esmerligil
ABD: Cebir ve Sayılar Teorisi
Prof. Dr. Zerrin Esmerligil - Matematik Bölümü - Çukurova Üniversitesi


Çukurova Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü
01330, Adana/TÜRKİYE
Çalışma Alanları : Lie Cebirleri
E-Posta: ezerrin
Telefon:
Bu Hafta Ders ProgramımÖzgeçmiş
Doğum yeri ve tarihi Antakya,1962    
Öğrenim Durumu Lisans 1985 Ankara Üniversitesi
  Yüksek Lisans 1989 Çukurova Üniversitesi
  Doktora 1994 Çukurova Üniversitesi
İş Deneyimi Araştırma Görevlisi 1986 - 1991 Çukurova Üniversitesi
  Öğrt. Gör. 1991 - 1994 Çukurova Üniversitesi
  Yard. Doç. Dr. 1994 - 2011 Çukurova Üniversitesi
  Doç. Dr. 2011 - 2017 Çukurova Üniversitesi
  Profesör 2017 - Çukurova Üniversitesi

Yayınlar

 • Esmerligil, Z., Ersalan, D., Ekici, N., Ideals and primitive elements of some relatively free Lie algebras, SPRINGERPLUS, Vol 5 (2016) 2-8.
 • Esmerligil, Z., Minimal Central Series of a Nilpotent Product of Abelian Lie Algebras, Journal of Advances in Mathematics, 10/6 (2015) 3541-3545.
 • Ersalan, D., Esmerligil, Z., Primitive Elements and Preimage of Primitive Sets of Free Lie Algebras, International Journal of Pure and Applied Mathematics, 95/4 (2014) 535-541.
 • Ersalan, D., Esmerligil, Z., Delta Primitive Elements of Free Metabelian Lie Algebras, Mathematical Sciences and Applications E-Notes, 1/2 (2013) 51-55.
 • Esmerligil, Z., Ersalan, D., Ekici, N., Test rank of F/R' Lie algebras, International Journal of Algebra and Computation, 16 (2006) 817-825.
 • Esmerligil, Z., Test Elements of A Free Color Metabelian Lie Superalgebra of Rank Two, Journal of Institute of Mathematics & Computer Sciences, 17(1) (2004) 25-29.
 • Esmerligil, Z., Ekici, N., Test sets and test rank of a free metabelian Lie algebra, Communications in Algebra, 31(11) (2003) 5581-5590.
 • Esmerligil, Z., A matrix Test For Free Color Lie Superalgebras of Rank Two, Hadronic Journal Supplement, 18/1 (2003) 83-88.
 • Aydın, E., Ekici, N., Esmerligil, Z., The Determination of Subalgebras of Codimension One In Finitely Presented Lie Algebra, Bulletin of Calcutta Math. Society, 94, (3) (2002) 197-208.
 • Esmerligil, Z., Ünlü, Y., Edge disconnectivity of G and K x G, Doğa, Turkish J. of Mathematics, 16 (1992) 187-191.

Bildiriler

 • Esmerligil, Z., Ekici, N., Fixed Point of Automorphisms Permuting Free Generators of Free Metabelian Lie Algebras, IECMSA-2015 4th Int Eurasian Conference On Math. Sci. and Applications Athens, GREECE, (2015).
 • Esmerligil, Z., Ekici, N., Minimal Central Series of a Nilpotent Product of Abelian Lie Algebras, IECMSA-2014 3rd Int. Eurasian Conference On Math. Sciences and Applications Vienna, AUSTRIA, (2014).
 • Ersalan, D., Esmerligil, Z., Primitive Elements and Preimage of Primitive sets of Free Lie Algebras, IECMSA-2013 2nd Int. Eurasian Conference On Math. Sci. and Appl. Sarajevo, BOSNIA and HERZEGOVINA, (2013).
 • Ersalan, D., Esmerligil, Z., D-Primitive Elements of Free Metabelian Lie Algebras, IECMSA-2012 First Int. Eurasian Conference On Math. Sciences and Applications, Prishtine, KOSOVO, (2012).
 • Esmerligil, Z., Rankı İki Olan Serbest Metabelyen Lie Cebirleri İçin Bir Komutator testi, XXI. Ulusal matematik Sempozyumu (Koç Üniversitesi İSTANBUL), (2008).
 • Esmerligil, Z., Ekici, N., İki Üreteçli F/R' Serbest Lie Cebirleri için Komütatör Testi, XIX. Ulusal Matematik Sempozyumu (Kütahya), (2006).
 • Esmerligil, Z., Ekici, N., İki Üreteçli Serbest Metabelyen Lie Cebirlerinin Primitif Elemanları ve Otomorfizmler, Yüzüncü Yıl Üniv. Fen Bil. Ens.Dergisi, Özel Sayı ( XVI. Ulusal Matematik Sempozyumu)(2003)101-105.
 • Esmerligil, Z., Ünlü, Y., On Abelian Semigroup Presentations, XI. Ulusal Matematik Sempozyumu (Isparta), (1998).
 • Ünlü, Y., Esmerligil, Z., Yarı Grup Takdimleri İle İlgili Örnekler, IV. Ulusal Matematik Sempozyumu (Antakya), (1991).

Üyelikler

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Tekinşen, P., Serbest metabelyen Lie cebirlerinin endomorfizmaları, otomorfizmleri, primitif elemanları ve yörüngeleri, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2011) .
 • Mansuroğlu, N., Gröbner Bazı ve İndirgeme Teknikleri, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2009) .
 • Sevindik, A., Polinom Cebirlerinin Koordinat Polinomları ve Test Elemanları, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2006).
 • Fındık, Ş., Serbest Akivis cebirleri, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2005).

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Özkurt, Z., Serbest Lie Cebirlerinde Taşınabilen ve Taşınamayan Otomorfizmler ve Primitif Elemanlar, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2007) .