Bu sayfalardaki bilgilerin çoğu bir veritabanında saklanmakta olup bu veritabanı sürekli güncellenmektedir.
 
Çukurova Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü

                                        Adana/TÜRKİYE  Prof. Dr. Zerrin Esmerligil
Prof. Dr. Zerrin Esmerligil - Matematik Bölümü - Çukurova Üniversitesi


Çukurova Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü
01330, Adana/TÜRKİYE
E-Posta: ezerrin
Telefon:
Derslerle İlgili Web Sayfası
Çalışma Alanları : Lie Cebirleri
Bu Hafta Ders ProgramımÖzgeçmiş
Doğum yeri ve tarihi Antakya,1962    
Öğrenim Durumu Lisans 1985 Ankara Üniversitesi
  Yüksek Lisans 1989 Çukurova Üniversitesi
  Doktora 1994 Çukurova Üniversitesi
İş Deneyimi Araştırma Görevlisi 1986 - 1991 Çukurova Üniversitesi
  Öğrt. Gör. 1991 - 1994 Çukurova Üniversitesi
  Yard. Doç. Dr. 1994 - 2011 Çukurova Üniversitesi
  Doç. Dr. 2011 - 2017 Çukurova Üniversitesi
  Profesör 2017 - Çukurova Üniversitesi

Yayınlar

 • Esmerligil, Z., Ersalan, D., Ekici, N., Ideals and primitive elements of some relatively free Lie algebras, SPRINGERPLUS, Vol 5 (2016) 2-8.
 • Esmerligil, Z., Minimal Central Series of a Nilpotent Product of Abelian Lie Algebras, Journal of Advances in Mathematics, 10/6 (2015) 3541-3545.
 • Ersalan, D., Esmerligil, Z., Primitive Elements and Preimage of Primitive Sets of Free Lie Algebras, International Journal of Pure and Applied Mathematics, 95/4 (2014) 535-541.
 • Ersalan, D., Esmerligil, Z., Delta Primitive Elements of Free Metabelian Lie Algebras, Mathematical Sciences and Applications E-Notes, 1/2 (2013) 51-55.
 • Esmerligil, Z., Ersalan, D., Ekici, N., Test rank of F/R' Lie algebras, International Journal of Algebra and Computation, 16 (2006) 817-825.
 • Esmerligil, Z., Test Elements of A Free Color Metabelian Lie Superalgebra of Rank Two, Journal of Institute of Mathematics & Computer Sciences, 17(1) (2004) 25-29.
 • Esmerligil, Z., Ekici, N., Test sets and test rank of a free metabelian Lie algebra, Communications in Algebra, 31(11) (2003) 5581-5590.
 • Esmerligil, Z., A matrix Test For Free Color Lie Superalgebras of Rank Two, Hadronic Journal Supplement, 18/1 (2003) 83-88.
 • Aydın, E., Ekici, N., Esmerligil, Z., The Determination of Subalgebras of Codimension One In Finitely Presented Lie Algebra, Bulletin of Calcutta Math. Society, 94, (3) (2002) 197-208.
 • Esmerligil, Z., Ünlü, Y., Edge disconnectivity of G and K x G, Doğa, Turkish J. of Mathematics, 16 (1992) 187-191.

Bildiriler

 • Esmerligil, Z., Ekici, N., Fixed Point of Automorphisms Permuting Free Generators of Free Metabelian Lie Algebras, IECMSA-2015 4th Int Eurasian Conference On Math. Sci. and Applications Athens, GREECE, (2015).
 • Esmerligil, Z., Ekici, N., Minimal Central Series of a Nilpotent Product of Abelian Lie Algebras, IECMSA-2014 3rd Int. Eurasian Conference On Math. Sciences and Applications Vienna, AUSTRIA, (2014).
 • Ersalan, D., Esmerligil, Z., Primitive Elements and Preimage of Primitive sets of Free Lie Algebras, IECMSA-2013 Scd. Int. Eurasian Conference On Math. Sci. and Appl. Sarajevo, BOSNIA and HERZEGOVINA, (2013).
 • Ersalan, D., Esmerligil, Z., Delta Primitive Elements of Free Metabelian Lie Algebras, IECMSA-2012 First Int. Eurasian Conference On Math. Sciences and Applications Pristhine, KOSOVO, (2012).
 • Esmerligil, Z., Rankı İki Olan Serbest Metabelyen Lie Cebirleri İçin Bir Komutator testi, XXI. Ulusal matematik Sempozyumu (Koç Üniversitesi İSTANBUL), (2008).
 • Esmerligil, Z., Ekici, N., İki Üreteçli F/R' Serbest Lie Cebirleri için Komütatör Testi, XIX. Ulusal Matematik Sempozyumu (Kütahya), (2006).
 • Esmerligil, Z., Ekici, N., İki Üreteçli Serbest Metabelyen Lie Cebirlerinin Primitif Elemanları ve Otomorfizmler, Yüzüncü Yıl Üniv. Fen Bil. Ens.Dergisi, Özel Sayı ( XVI. Ulusal Matematik Sempozyumu)(2003)101-105.
 • Esmerligil, Z., Ünlü, Y., On Abelian Semigroup Presentations, XI. Ulusal Matematik Sempozyumu (Isparta), (1998).
 • Ünlü, Y., Esmerligil, Z., Yarı Grup Takdimleri İle İlgili Örnekler, IV. Ulusal Matematik Sempozyumu (Antakya), (1991).

Üyelikler

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Tekinşen, P., Serbest metabelyen Lie cebirlerinin endomorfizmaları, otomorfizmleri, primitif elemanları ve yörüngeleri, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2011) .
 • Mansuroğlu, N., Gröbner Bazı ve İndirgeme Teknikleri, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2009) .
 • Sevindik, A., Polinom Cebirlerinin Koordinat Polinomları ve Test Elemanları, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2006).
 • Fındık, Ş., Serbest Akivis cebirleri, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2005).

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Özkurt, Z., Serbest Lie Cebirlerinde Taşınabilen ve Taşınamayan Otomorfizmler ve Primitif Elemanlar, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2007) .