Bu sayfalardaki bilgilerin çoğu bir veritabanında saklanmakta olup bu veritabanı sürekli güncellenmektedir.
 
Çukurova Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü

                                        Adana/TÜRKİYE



  Prof. Dr. Fikret Kuyucu
ABD: Topoloji
Prof. Dr. Fikret Kuyucu - Matematik Bölümü - Çukurova Üniversitesi


Çukurova Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü
01330, Adana/TÜRKİYE
Çalışma Alanları : Genel Topoloji, Semigruplar



Özgeçmiş
Doğum yeri ve tarihi Aydın, 1962    
Öğrenim Durumu Lisans 1983 Ankara Üniversitesi
  Yüksek Lisans 1990 Çukurova Üniversitesi
  Doktora 1995 Çukurova Üniversitesi
İdari Görevler Fakülte Kurulu Üyeliği 1998 - 2001
  Bölüm Başkan Yardımcısı 2004 - 2007

Yayınlar

 • Kuyucu, F., Some Results on the Remainders of Non-Locally Compact Spaces, Journal of Mathematical Sciences, 24/1 (2013) .
 • Kuyucu, F., Relations Between Ranks of Certain Semigroups, Selçuk Journal Of Applied Math., 12/1 (2011) 123-126.
 • Kuyucu, F., Noiri, T., Özkurt, A.A., A Note On w-I-Continuous Functions, Acta Math. Hungar., 119(4) (2008) 393-400.
 • Kuyucu, F., Remainders and Products of Compactifications, Indian J. of Pure And App. Math., 37(6) (2006) 321-324.
 • Kuyucu, F., On Subsemigroups of Stone-Cech Compactification for Certain Semigroups, Mathematica Balkanica(N.S), 20(2) (2006) 245-251.
 • Kuyucu, F., Uygun, E., Sonlu Yarıgruplarda Rank Özellikleri, Ç.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 14-1 (2005) 1-6.
 • Ayık, H., Kuyucu, F., Vatansever, B., On Semigroup Presentations and Efficiency, Semigroup Forum, 65 (2002) 329--335.
 • Kuyucu, F., Çalışkan, B., Grup Tanımlayan Bazı Yarıgrup ve Monoid Takdimleri, Ç.Ü. Fen ve Müh. Bilimleri Dergisi, 12 (2001) 1-7.
 • Kuyucu, F., Genç, A.İ., Ayrık ve herhangi bir Tychonoff uzayının Wallman-Frink Kompaktlamalarının denkliği, Ç.Ü. Fen ve Müh. Bil. Dergisi, Vol.10 (1999) 74-77.
 • Ünlü, Y., Kuyucu, F., Compactifications whose remainders are zero dimensional and retract, Rendiconti del Circolo Mathematico Di Palermo, Serie II (1996) Tomo XLV,pp201-210.
 • Kuyucu, F., Ünlü, Y., A remainder for some non-locally compact spaces., Ind. J. of Pure and Appl. Math., 27(10) (1996) 973-977.
 • Kuyucu, F., Ünlü, Y., Some results on the remainders of compactifications of Tychonoff spaces, Doğa, Turkish J. of Mathematics, vol 19 (1995) p56-61.
 • Kuyucu, F., Kompaktlamaları Latis Teşkil Etmeyen Bir Uzay Örneği, Doğa Bil.Dergisi Seri A, v13(3) (1989) p110-112.

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Karakuş, E., Genelleştirilmiş topolojik uzaylar, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2015) .
 • Bolat, E., Esnek direkt çarpımlar, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2012) .
 • Ciğer, Ü., Topolojik Genişlemeler ve İdealler, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2011).
 • Gül, N., İki Topolojili Uzaylarda Bazı Ayırma Aksiyomları, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2011).
 • Coşkuntuncel, C., Bazı Süreklilik Çeşitleri, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2010).
 • Dincel, T., Yarıgrup olarak Stone-Cech Kompaklamasının alt yarıgrupları, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2006).
 • Uygun, E., Sonlu Yarıgruplarda Rank Özellikleri, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2003).
 • Çalışkan, B., Grup Tanımlayan Bazı Yarıgrup ve Monoid Takdimleri, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2001).
 • Genç, A.İ., Wallman-Frink Kompaktlamaları, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (1998).

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Küçükarslan, M., Alan Üzerine Ortogonal Polinomlardan Oluşan Fourier Serilerinin Yakınsaklığı, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2003).