Bu sayfalardaki bilgilerin çoğu bir veritabanında saklanmakta olup bu veritabanı sürekli güncellenmektedir.
 
Çukurova Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü

                                        Adana/TÜRKİYE  Prof. Dr. Yusuf Ünlü
Prof. Dr. Yusuf Ünlü - Matematik Bölümü - Çukurova Üniversitesi

Emekli


Çukurova Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü
01330, Adana/TÜRKİYE
E-Posta: yusuf
Telefon:
Derslerle İlgili Web Sayfası
Çalışma Alanları : Topoloji,Yarıgruplar
Bu Hafta Ders ProgramımÖzgeçmiş
Doğum yeri ve tarihi Manisa, 1946    
Öğrenim Durumu Lisans 1969 İstanbul Üniversitesi
  Yüksek Lisans 1974 University of Kansas
  Doktora 1976 University of Kansas
İş Deneyimi Eğitim Asistanı 1975 - 1976 University of Kansas
  Öğretim Gör. 1976 - 1977 Orta Doğu Teknik Üniversitesi
  Öğretim Gör. 1977 - 1979 Boğaziçi Üniversitesi
  Dr. Asistan 1979 - 1981 Çukurova Üniversitesi
  Doçent 1981 - 1987 Çukurova Üniversitesi
  Associate Prof. 1984 - 1985 Yarmouk University
  Profesör 1987 - 2012 Çukurova Üniversitesi
Burslar ve Ödüller NATO 1965-69 , 1970-74 Lisans ve Lisansüstü Eğitim Bursu
  U.G. Mitchell Scholarship 1975 University of Kansas
  IHES 1983 Institut des Hautes Etudes Scientifiques
  TUBITAK-ESEP 1989 University of St. Andrews
  UNESCO 1990 University of St. Andrews
İdari Görevler Dekan Yardımcısı 1987 - 1990 Ç.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi
  Dekan 1990 - 1992 Ç.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi
  Rektör Yardımcısı 1992 - 2000 Çukurova Üniversitesi

Kitaplar

 • Akdeniz, F., Ünlü, Y., Dönmez, D., "Analize Giriş Cilt I (9. Baskı)", Akademisyen Kitabevi, Adana, (2018) .
 • Akdeniz, F., Ünlü, Y., Dönmez, D., "Analize Giriş Cilt II (4. Baskı)", Nobel Kitabevi Adana, (2011).

Yayınlar

 • Ayık, G., Ayık, H., Ünlü, Y., On Semigroup Presentations and Adian Graphs, Discrete Mathematics, 308/11 (2008) 2288--2291.
 • Ayık, G., Ayık, H., Howie, J.M., Ünlü, Y., Rank properties of the semigroup of singular transformations on a finite set, Communications in Algebra, 36/7 (2008) 2581--2587.
 • Ayık, G., Ayık, H., Ünlü, Y., Presentations for S and S/ρ from a Given Presentation ρ, Semigroup Forum, 70 (2005) 146--149.
 • Ayık, G., Ayık, H., Howie, J.M., Ünlü, Y., The Structure of Elements in Finite Full Transformation Semigroups, Bull. Aust. Math. Soc., 71 (2005) 69--74.
 • Ayık, G., Ayık, H., Ünlü, Y., Presentations and word problems for strong semilattices of semigroups, Algebra & Discrete Mathematics, 4 (2005) 28--35.
 • Sönmez, O., Ünlü, Y., Büyük Tamsayılardaki Aritmetik İşlemler İçin Bir Vb Nesnesi, Ç. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 14 / 2 (2005) 101-114.
 • Ayık, G., Ünlü, Y., Semigroup Presentations, Ç.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, (2000) .
 • Ünlü, Y., Harmonik Seriden terimlerin işaretlerini değiştirerek elde edilen Seriler, Matematik Dünyası, c.7(5) (1998) 8-13.
 • Ünlü, Y., Hdeib, H., Some results on [n,m]-paracompact and [n,m]-compact spaces, Internat J. Math. Math.Sci., (1997) .
 • Ünlü, Y., Kuyucu, F., Compactifications whose remainders are zero dimensional and retract, Rendiconti del Circolo Mathematico Di Palermo, Serie II (1996) Tomo XLV,pp201-210.
 • Kuyucu, F., Ünlü, Y., A remainder for some non-locally compact spaces., Ind. J. of Pure and Appl. Math., 27(10) (1996) 973-977.
 • Kuyucu, F., Ünlü, Y., Some results on the remainders of compactifications of Tychonoff spaces, Doğa, Turkish J. of Mathematics, vol 19 (1995) p56-61.
 • Boral, M., Ekici, N., Ünlü, Y., On finitely generated free nilpotent Lie superalgebras of class<5, Algebras, Groups and Geometries, v.12 (1995) 247-254.
 • Robertson, E., Campbell, C., Ruskuc, N., Thomas, R.M., Ünlü, Y., Certain one-relator products of semigroups, Comm. in Algebra, (1995) .
 • Esmerligil, Z., Ünlü, Y., Edge disconnectivity of G and K x G, Doğa, Turkish J. of Mathematics, 16 (1992) 187-191.
 • Robertson, E., Ünlü, Y., On Semigroup Presentations, Proc. of Ediburgh Math. Soc., Vol.36 (1992) pp.55-68.
 • Hdeib, H., Ünlü, Y., On submetrizable spaces, Math. Japonica, v31 (1986) 1,103-110.
 • Ünlü, Y., Ekici, N., Quasi-primeness of lower-central terms of an ideal in a free Lie algebra, J. of Pure and Appl. Algebra, Vol.43 (1986) 299-302.
 • Ünlü, Y., Graded subalgebras associated with a subalgebra of a graded free Lie algebra, J. of Pure and Appl. Algebra, Vol.37 (1985) 103-110.
 • Ünlü, Y., Sıfır Boyutlu kalana sahip Kompaktlamaların latisinin cebirsel temsili, Doğa Bil.Dergisi Seri A, c7 No:3 (1983) 374-378.
 • Ünlü, Y., Spaces for which the generalized Cantor space 2J is a remainder, Proceedings of AMS, Vol 86 (1982) 673-678.
 • Ünlü, Y., Lattices of compactifications of Tcychonoff Spaces, General Topology and its Applications, Vol 9 (1978) p.41-57.

Bildiriler

 • Sönmez, O., Ünlü, Y., Sıra koruyan dönüşümler yarıgrubu üzerine, XXI. Ulusal Matematik Sempozyumu, Koç Üniversitesi, İstanbul, (2008).
 • Ayık, G., Ayık, H., Howie, J.M., Ünlü, Y., (m,r)-rank of finite full transformation semigroups, Antalya Algebra Days VIII, 17-21 May(2006).
 • Ayık, H., Ayık, G., Howie, J.M., Ünlü, Y., The Structure of Elements in Finite Full Transformation Semigroups, Antalya Algebra Days VII, 18 - 22 May(2005).
 • Ayık, G., Ayık, H., Ünlü, Y., Bazı Yarıgrup Ailelerinin Sonlu Takdimedilebilirliği, XVII. Ulusal Matematik Sempozyumu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, 23 - 26 Ağustos, (2004).
 • Esmerligil, Z., Ünlü, Y., On Abelian Semigroup Presentations, XI. Ulusal Matematik Sempozyumu (Isparta), (1998).
 • Ünlü, Y., Esmerligil, Z., Yarı Grup Takdimleri İle İlgili Örnekler, IV. Ulusal Matematik Sempozyumu (Antakya), (1991).

Üyelikler

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Yeniocak, S., Sıra Koruyan ve Sıra Azaltan Dönüşümler, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2011) .
 • Zabun, R.A., Stone-Cech Kompaktlamasında Cebir, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2005).
 • Sönmez, O., Sonlu Doğuraylı Değişmeli Monoidler ve Uygulamaları, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2005).
 • Soytürk, Ö., Otomoto ve Diller, Çukurova Üniversitesi, (2000).
 • Ayık, G., Yarıgrup Takdimleri, Çukurova Üniversitesi, (1997) .
 • Koca, U., Değişmeli Halkalarda Spektrumlar, Çukurova Üniversitesi, (1994) .
 • Esmerligil, Z., Kübik Grafikler, Çukurova Üniversitesi, (1989) .
 • Birlik, S., Topolojik Uzaylarda Homojenlik ve bN de yarı sıralamala, Çukurova Üniversitesi, (1987) .
 • Kozat, G., Sabit Nokta Teoremleri, Çukurova Üniversitesi, (1986) .

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Sönmez, O., Transformasyon yarıgruplarındaki potent elemanlar, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2010).
 • Ayık, G., Yarıgrupların Takdimleri, Otomatiklik ve Adian Grafikleri, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (2003).
 • Birlik, S., Fonksiyon Uzaylarında Lineer Homeomorfizmalar, Çukurova Üniversitesi, (1995) .
 • Esmerligil, Z., Yarı Grup Takdimleri, Çukurova Üniversitesi, (1994) .
 • Kuyucu, F., Tychonoff Uzayların Kompaktlamalarında Kalanlar, Çukurova Üniversitesi, (1994) .
 • Bilgin, F., Doğuray Fonksiyonları ve Bijektif Fonksiyonların Genişletilmesi, Çukurova Üniversitesi, (1989) .
 • Ekici, N., Bir Serbest Nilpotent İdealin Merkezi Terimlerine Göre Kalan Sınıflerın Cebiri ve Derecelendirilmiş Lie Cebirleri, Çukurova Üniversitesi, (1983) .
 • Bolay, R., bN deki Noktaların Tipleri Üzerinde Rudin-Keisler Yarı Sıralanması, Çukurova Üniversitesi, (1983) .

Yararlı Linkler