Bu sayfalardaki bilgilerin çoğu bir veritabanında saklanmakta olup bu veritabanı sürekli güncellenmektedir.
 
Çukurova Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü

                                        Adana/TÜRKİYE  Ar. Gör. Dr. Melek Yağcı
Ar. Gör. Dr. Melek Yağcı - Matematik Bölümü - Çukurova Üniversitesi


Çukurova Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü
01330, Adana/TÜRKİYE
E-Posta: msenol
Telefon: 3386084/2447-19
Çalışma Alanları : Grup TeorisiÖzgeçmiş
Doğum yeri ve tarihi Çorum,1985    
Öğrenim Durumu Lisans 2008 Ondokuz Mayıs Üniversitesi
  Yüksek Lisans 2011 Çukurova Üniversitesi

Yayınlar

  • Şenol (Yağcı), M., Bugay, L., Ayık, H., On the second homology of the Schutzenberger product of monoids, Turkish Journal of Mathematics, 39:5 (2015) 763--772.
  • Ekici, N., Şenol (Yağcı), M., Grup Halkaları ve Önemi, Ç.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 26/1 (2011) 26-34.