Most of the data on these web pages are kept in a database which is updated regularly
 
Çukurova University
Faculty of Science and Letters
Department of Mathematics

                                                                           Adana/TÜRKİYE  Lecturer Orhan Sönmez
Area of Specialization;: Analysis and Theory of Functions
Lecturer Orhan Sönmez - Department of Mathematics - Cukurova University


Çukurova University
Faculty of Sciences and Letters
Department of Mathematics
01330, Adana/TÜRKİYE
E-Mail: orhansonmez
Phone: +90 322 3386060 / 2486.25
Research Interests : Algebra, Semigroup theory
My teaching schedule this week


Curriculum Vitae
Born Adana, 1981    
Academic Background BSc 2002 Çukurova University
  MSc 2005 Çukurova University
  PhD 2010 Çukurova University
Career/Employment Research Assistant 2002- Çukurova University
Fellowships and Awards TÜBİTAK 2000-2002 BS Scholarship
  TÜBİTAK 2006- PhD Scholarship

Publications

  • Aydın, E., Temizyürek, A., Topak, E., Sönmez, O., Matematik Eğitimi Programlarına Çok Boyutlu Bir Yaklaşım, GEFAD/ GUJGEF, 34(1) (2014) 89-101.
  • Sönmez, O., Combinatorics of Elements in Tn and PTn, International Journal of Algebra, Vol:4, no:1 (2010) 45-51.
  • Sönmez, O., Ünlü, Y., Büyük Tamsayılardaki Aritmetik İşlemler İçin Bir Vb Nesnesi, Ç. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 14 / 2 (2005) 101-114.

Conference Talks

  • Sönmez, O., Ünlü, Y., Sıra koruyan dönüşümler yarıgrubu üzerine, XXI. Ulusal Matematik Sempozyumu, Koç Üniversitesi, İstanbul, (2008).

Memberships

Useful Links