Bu sayfalardaki bilgilerin çoğu bir veritabanında saklanmakta olup bu veritabanı sürekli güncellenmektedir.
 
Çukurova Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü

                                        Adana/TÜRKİYE  Öğr. Gör. Orhan Sönmez
Öğr. Gör. Orhan Sönmez - Matematik Bölümü - Çukurova Üniversitesi


Çukurova Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü
01330, Adana/TÜRKİYE
E-Posta: orhansonmez
Telefon: +90 322 3386060 / 2486.25
Çalışma Alanları : Cebir, Yarıgruplar
Bu Hafta Ders ProgramımÖzgeçmiş
Doğum yeri ve tarihi Adana, 1981    
Öğrenim Durumu Lisans 2002 Çukurova Üniversitesi
  Yüksek Lisans 2005 Çukurova Üniversitesi
  Doktora 2010 Çukurova Üniversitesi
İş Deneyimi Arş. Gör. 2002- Çukurova Üniversitesi
Burslar ve Ödüller TÜBİTAK 2000-2002 Üniversite Temel Bilimler (Lisans) Bursu
  TÜBİTAK 2006- Yurtiçi Doktora Bursu

Yayınlar

  • Aydın, E., Temizyürek, A., Topak, E., Sönmez, O., Matematik Eğitimi Programlarına Çok Boyutlu Bir Yaklaşım, GEFAD/ GUJGEF, 34(1) (2014) 89-101.
  • Sönmez, O., Combinatorics of Elements in Tn and PTn, International Journal of Algebra, Vol:4, no:1 (2010) 45-51.
  • Sönmez, O., Ünlü, Y., Büyük Tamsayılardaki Aritmetik İşlemler İçin Bir Vb Nesnesi, Ç. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 14 / 2 (2005) 101-114.

Bildiriler

  • Sönmez, O., Ünlü, Y., Sıra koruyan dönüşümler yarıgrubu üzerine, XXI. Ulusal Matematik Sempozyumu, Koç Üniversitesi, İstanbul, (2008).

Üyelikler

Yararlı Linkler