Bu sayfalardaki bilgilerin çoğu bir veritabanında saklanmakta olup bu veritabanı sürekli güncellenmektedir.
 
Çukurova Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü

                                        Adana/TÜRKİYEMTS 221 Geometriler

Bir Kategori Seçiniz

Ara Sınav Soru    Final Soru    Konu Anlatımı    Bağlantı   

Ders Konu Dosya
MTS 221 Geometriler Hiperbolik Geometrinin Beltrami_Klein Modeli Göster
MTS 221 Geometriler Beşinci Postulat a Eşdeğer Önermeler Göster
MTS 221 Geometriler Öklid, Küresel ve Hiperbolik Geometride bazı Formüller Göster
MTS 221 Geometriler Klein a göre Geometri tanımı Göster
MTS 221 Geometriler Hilbert Aksiyomları Göster
MTS 221 Geometriler Küresel Geometri Göster
MTS 221 Geometriler Öklid in Aksiyom Postulat ve tanımları Göster
MTS 221 Geometriler Pappus Desargues ve Pascal teoremleri Göster
MTS 221 Geometriler Hiperbolik Geometrinin Poincare Disk Modeli Göster
MTS 221 Geometriler Hipervolik Geometrinin Poincare Üst Yarı Düzlem Modeli Göster
MTS 221 Geometriler Projektif Geometri Göster
MTS 221 Geometriler Projektif Geometride cebirsel eğrilerin projektif kapanışı Göster
MTS 221 Geometriler Projektif Geometride tüm koniklerin denk oluşu Göster
MTS 221 Geometriler Haitam-Lambert Dörtgeni Göster
MTS 221 Geometriler O. Hayyam Saccheri dörtgeni Göster